شنوایی شناسی و سمعک فلاورجان
شنوایی شناسی و سمعک فلاورجان
آشنایی:
زمینه‌های کاری: ساخت انواع قالب سمعک ضد اب و ضد صوت، شنوایی سنجی، انجام آزمایشات روتین شنوایی، ABR، سنجش شنوایی نوزادان و بزرگسالان، تجویز سمعک
آدرس: اصفهان، فلاورجان، -
لینک‌ها:
فرستادن به دوستان
ساعت کاری شنوایی شناسی و سمعک فلاورجان
« هفته پیش
هفته پس »
گرفتن نوبت دیدار
نوشتن دیدگاه شما
ثبت پیام
برای آگاهی از نوبت گرفتن از، هزینه ویزیت، بیوگرافی، ساعت کاری شنوایی شناسی و سمعک فلاورجان با تلفن‌های گفته‌شده، زنگ بزنید.
لطفا پیش از دیدار با شماره تلفن گفته‌شده، تماس بگیرید.
در این برگه، دسترسی به نشانی اینستاگرام، آدرس مطب، نوبت دهی اینترنتی، رزومه و بیوگرافی دکتر، شماره مطب، تلگرام، برنامه حضور پزشک و دیگر راه‌های تماس با شنوایی شناسی و سمعک فلاورجان را خواهید داشت.
مطب‌ها و مرکزهای برجسته
مطب‌ها و مرکزهای پیشنهاد شده
دکتر الهه رجائی دکتر مریم ناصری آقچای دکتر مهرداد آقاجوهری دکتر درمانگاه دندانپزشکی مهرگان دکتر بهاره پورتاجی دکتر حامد فلاحی سیچانی
شنوایی شناسی و سمعک فلاورجان در اینترنت
شنوایی شناسی و سمعک فلاورجان در کال دکتر شنوایی شناسی و سمعک فلاورجان در آنلاین دکتر شنوایی شناسی و سمعک فلاورجان در دکتر نزدیک
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger