دکتر فرح اشرف زاده
فوق تخصص: مغز، اعصاب کودکان
دکتر فرح اشرف زاده
آشنایی: فوق تخصص: مغز، اعصاب کودکان
زمینه‌های کاری:
نشانی: خراسان رضوی، مشهد، خیابان احمدآباد، اول پرستار، جنب آزمایشگاه معید، پلاک 3، ساختمان پورسینا
شماره تلفن پاسخ‌گویی: ۰۵۱۳۸۴۰۸۰۴۰
لینک‌ها:
اشتراک‌گذاری نمایه
ساعت کاری دکتر فرح اشرف زاده
« هفته پیش
هفته پس »
گرفتن نوبت دیدار
تجربه شما
ارسال پیام
در راستای مطلع شدن از کارنامه، هزینه ویزیت، ساعت کاری، نوبت گرفتن از دکتر فرح اشرف زاده با شماره‌های نوشته‌شده، زنگ بزنید.
در این صفحه، دسترسی به آدرس مطب، شماره تلفن مطب، رزومه و بیوگرافی دکتر، روزهای کاری دکتر، تلگرام، اینستاگرام، نوبت‌دهی اینترنتی و دیگر کانال‌های ارتباط با دکتر فرح اشرف زاده را دارید.
قبل از دیدار با شماره نوشته‌شده، تماس بگیرید.
مطب‌ها و مرکزهای شاخص
مطب‌ها و مرکزهای توصیه شده
دکتر محمد سپه دوست دکتر علی حائری طباطبایی دکتر مهرداد شفیعیان دکتر محمدجواد عین اللهی دکتر فریده ساداتی دکتر مجتبی براتی نمین
دکتر فرح اشرف زاده در دیگر وب‌سایت‌ها
دکتر فرح اشرف زاده در سرچ دکتر دکتر فرح اشرف زاده در کلیک درمان دکتر فرح اشرف زاده در آنلاین درمان
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger