دکتر محمدصادق رضایی
فوق تخصص: عفونی کودکان
دکتر محمدصادق رضایی
آشنایی: فوق تخصص: عفونی کودکان
خدمات:
آدرس: مازندران، ساری، خیابان قارن، مجتمع قو
شماره تماس پاسخ‌گویی: 0113304640
شماره تلفن پاسخ‌گویی: 0113304641
لینک‌ها:
اشتراک‌گذاری نمایه
ساعت کاری دکتر محمدصادق رضایی
« هفته گذشته
هفته آینده »
گرفتن نوبت دیدار
نوشتن تجربه شما
ارسال پیام
لطفا قبل از مراجعه با شماره نوشته‌شده، تماس بگیرید.
در این نمایه، توانایی دیدن روزهای کاری دکتر، شماره تلفن مطب، آدرس مطب، رزومه و بیوگرافی پزشک، اینستاگرام، آدرس تلگرام، نوبت دهی اینترنتی و دیگر کانال‌های تماس با دکتر محمدصادق رضایی را دارید.
به منظور مطلع شدن از بیوگرافی، نوبت گرفتن از، ساعت کاری، هزینه ویزیت دکتر محمدصادق رضایی با تلفن‌های گفته‌شده، زنگ بزنید.
مطب‌ها و مرکزهای برجسته
مطب‌ها و مرکزهای پیشنهاد شده
دکتر آناهیتا غزل حمیدرضا طغیانی دکتر ژاله مسعودی فاطمه الماسی کیا دکتر فریدون مهران دکتر امیر قاسمی
نمایه‌های دکتر محمدصادق رضایی
دکتر محمدصادق رضایی در کال دکتر دکتر محمدصادق رضایی در دکتر نزدیک دکتر محمدصادق رضایی در خوب دکتر
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger