دکتر زهرا عبدی
متخصص: کارشناس عالی مامایی
دکتر زهرا عبدی
آشنایی: متخصص: کارشناس عالی مامایی
زمینه‌های کاری:
نشانی: البرز، کرج، سه راه حسن آباد خیابان شادی، پلاک 44
شماره تلفن پاسخ‌گویی: 02632513934
شبکه‌های اجتماعی:
فرستادن به دوستان
ساعت کاری دکتر زهرا عبدی
« هفته گذشته
هفته آینده »
گرفتن نوبت دیدار
کامنت شما
فرستادن کامنت
شما در این نمایه، توانایی آشنایی با روزهای کاری دکتر، نوبت دهی اینترنتی، نشانی اینستاگرام، آدرس مطب، شماره مطب، تلگرام، رزومه و بیوگرافی دکتر و دیگر راه‌های تماس با دکتر زهرا عبدی را خواهید داشت.
به منظور اطلاع از نوبت گرفتن از، ساعت کاری، هزینه ویزیت، رزومه دکتر زهرا عبدی با شماره‌های نوشته‌شده، زنگ بزنید.
پیش از مراجعه حضوری با شماره نوشته‌شده، هماهنگی کنید.
مطب‌ها و مرکزهای برجسته
مطب‌ها و مرکزهای توصیه شده
دکتر علی مومن زاده دکتر محمدرضا فرتوک زاده دکتر مسعود عباسی صادق دکتر مریم رزاقی آذر دکتر کیانا صرام دکتر حمیدرضا ابراهیمی
دامنه‌های دیگر دکتر زهرا عبدی
دکتر زهرا عبدی در کلیک درمان دکتر زهرا عبدی در کال دکتر دکتر زهرا عبدی در دیجی درمان
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger