مژگان لطفی
مژگان لطفی
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: معاینه پرده بکارت و صدور گواهی، مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های قبل از بارداری، آزمایش تشخیصHpv (زگیل تناسلی)، مراقبت های پس از زایمان
ابهر، میدان معلم
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger