دکتر مرتضی سالکی
دکتر مرتضی سالکی
متخصص: متخصص دندانپزشکی کودکان
زمینه‌های کاری: درمان های دندانپزشکی تحت آرامبخشی و بیهوشی در صورت نیاز، آموزش بهداشت و مشاوره در مورد روش های پیشگیری و مراقبت های دهانی با توجه به سن وشرایط هر کودک، ارتودنسی کودکان، درمان های دندانپزشکی کودکان، درمان کودکان با نیازمندی های خاص
اهواز، -
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger