توانبخشی سالاریان (امامت)
توانبخشی سالاریان (امامت)
کاردرمانی، گفتاردرمانی، ارتوپد فنی
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، اختلالات بلع، گفتاردرمانی، مشکلات تلفظ، مشکلات توجه و تمرکز
رودهن، بلوار امامت
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger