گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش (ستارخان)
گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش (ستارخان)
گفتاردرمانی، کاردرمانی، بازی درمانی، گروه درمانی، موسیقی درمانی، تست هوش، داریوش نیکبخت
زمینه‌های کاری: بازی درمانی، آفازی، آسیب مخچه، اختلالات متابولیکی، کاردرمانی جسمی کودکان‌ و بزرگسال
تهران، خیابان آزادی
مصطفی بنائی
مصطفی بنائی
کاردرمانی در منزل، هوم ویزیت
زمینه‌های کاری: کاردرمانی نوزادان، کاردرمانی کودکان، کاردرمانی در اقدسیه، مشاوره جهت تزریق بوتاکس، کاردرمانی در بیماری های مغز اعصاب
تهران، پاسداران
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger