دکتر حانیه پاینده (قبا)
دکتر حانیه پاینده (قبا)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه، اوردنچر، جرمگیری دندان، روکش دندان، ونیر کامپوزیت
تهران، شریعتی
دکتر سینا فیروزان (قبا)
دکتر سینا فیروزان (قبا)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، ونیر کامپوزیت، ترمیم دندان، روکش تمام سرامیکی، لمینت دندان
تهران، شریعتی
دکتر نازنین قبادی
دکتر نازنین قبادی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، درمان ریشه(عصب کشی)، اوردنچر، جراحی دندان، جرمگیری دندان
تهران
دکتر مهدی قبادی
دکتر مهدی قبادی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، ونیر کامپوزیت، پروتز متحرک دندان، ایمپلنت، لمینت دندان
تهران
دکتر گلاره قبادی بیگوند
دکتر گلاره قبادی بیگوند
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، دندانپزشکی کودکان، فلوراید تراپی، بلیچینگ، فیشور سیلانت
تهران
دکتر کورش قبادی
دکتر کورش قبادی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، سفید کردن دندان، ونیر کامپوزیت، لمینت دندان، فیشور سیلانت
تهران
دکتر قباد طاهرخانی
دکتر قباد طاهرخانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، سفید کردن دندان، بازسازی دندان، ارتودنسی، ایمپلنت
تهران
دکتر سعیده قبادیان
دکتر سعیده قبادیان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، جراحی دندان، ارتودنسی، دندانپزشکی زیبایی، ترمیم دندان
تهران
دکتر زهرا قبادی دانا
دکتر زهرا قبادی دانا
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، ونیر کامپوزیت، ارتودنسی، بروساژ دندان، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران
دکتر - - (قبا)
دکتر - - (قبا)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، فلوراید تراپی، ترمیم دندان، بلیچینگ، اوردنچر
تهران، -
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger