گفتاردرمانی ، کاردرمانی و روانشناسی نگاه نوین (شرق تهران)
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و روانشناسی نگاه نوین (شرق تهران)
زمینه‌های کاری: مشکلات تولید گفتار، نوروفیدبک، مشکلات تلفظ، سندروم داون، سکته مغزی
تهران، پیروزی
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (شرق تهران)
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (شرق تهران)
زمینه‌های کاری: اختلال صوت، آفازی، کاردرمانی ادراکی حرکتی، رفتاردرمانی، وضوح گفتار پایین
تهران، پیروزی
کاردرمانی و گفتاردرمانی دکتر حسینی سیانکی (شعبه شرق)
کاردرمانی و گفتاردرمانی دکتر حسینی سیانکی (شعبه شرق)
زمینه‌های کاری: گفتار درمانی، کار درمانی ذهنی، کار درمانی حسی، اتاق شنیداری، کار درمانی درکی حرکتی
تهران، -
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger