دکتر حانیه پاینده (داوودیه)
دکتر حانیه پاینده (داوودیه)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه، اوردنچر، جرمگیری دندان، روکش دندان، ونیر کامپوزیت
تهران، شریعتی
دکتر سینا فیروزان (داوودیه)
دکتر سینا فیروزان (داوودیه)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، ونیر کامپوزیت، ترمیم دندان، روکش تمام سرامیکی، لمینت دندان
تهران، شریعتی
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger