دکتر میر حمید حسینی اصل نظرلو (شریعتی)
دکتر میر حمید حسینی اصل نظرلو (شریعتی)
فلوشیپ: ایمپلنت، زیبایی، ارتودنسی
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، دندانپزشکی زیبایی، جراحی دندان، ونیر کامپوزیت، درمان ریشه(عصب کشی )
تهران، خیابان شریعتی
دکتر سینا فیروزان (شریعتی)
دکتر سینا فیروزان (شریعتی)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، ونیر کامپوزیت، ترمیم دندان، روکش تمام سرامیکی، لمینت دندان
تهران، شریعتی
دندان پزشکی رویالدنت (شریعتی)
دندان پزشکی رویالدنت (شریعتی)
مدیریت خانم دکتر رویا حامدی
زمینه‌های کاری: اوردنچر، جراحی دندان، دندانپزشکی زیبایی، بلیچینگ، فلوراید تراپی
تهران، خیابان شریعتی
دکتر ندا هادی (شریعتی)
دکتر ندا هادی (شریعتی)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، اوردنچر، دندانپزشکی زیبایی، ایمپلنت، لمینت دندان
تهران، ضلع شمال شرقی پل سیدخندان (بر بزرگراه رسالت)
دکتر کاملیا علیجانی (شریعتی)
دکتر کاملیا علیجانی (شریعتی)
فلوشیپ: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، اوردنچر، جراحی دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، لمینت دندان
تهران، -
دکتر شریفه دخت عصمتی (شریعتی)
دکتر شریفه دخت عصمتی (شریعتی)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، بوتاکس، روکش دندان، طرح لبخند، جرمگیری دندان
تهران، -
دکتر میثم شریعتی
دکتر میثم شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، روکش دندان، ایمپلنت، بازسازی دندان، ارتودنسی
تهران
دکتر فرشته مدرسی (شریعتی)
دکتر فرشته مدرسی (شریعتی)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، پروتز متحرک دندان، ارتودنسی، فلوراید تراپی، فیشور سیلانت
تهران، خیابان شریعتی
دکتر ملیحه شریعتی
دکتر ملیحه شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، ترمیم دندان، بازسازی دندان، ونیر کامپوزیت، لمینت دندان
تهران
دکتر سلما شریعتی
دکتر سلما شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، ترمیم دندان، بازسازی دندان، دندانپزشکی زیبایی، ارتودنسی
تهران
دکتر حسین شرکا
دکتر حسین شرکا
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، پروتز متحرک دندان، ایمپلنت، دندانپزشکی کودکان، جرمگیری دندان
تهران
دکتر آسیه شریعتی
دکتر آسیه شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، جراحی دندان، پروتز ثابت دندان، بلیچینگ، ونیر کامپوزیت
تهران
دکتر بتول شریعتی
دکتر بتول شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، جرمگیری دندان، بازسازی دندان، سفید کردن دندان
تهران
دکتر حسن شریعتی
دکتر حسن شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، طرح لبخند، ارتودنسی، دندانپزشکی زیبایی، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر سیدمسعود شریعتی
دکتر سیدمسعود شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، جرمگیری دندان، فیشور سیلانت، اوردنچر، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر سیروس مفتون
دکتر سیروس مفتون
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، ترمیم دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، بروساژ دندان، فیشور سیلانت
تهران، خیابان شریعتی
دکتر شهلا رمزی
دکتر شهلا رمزی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، ایمپلنت، لمینت دندان، دندانپزشکی زیبایی، سفید کردن دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر مظفر شریعتی
دکتر مظفر شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، بازسازی دندان، جراحی دندان، اوردنچر، فیشور سیلانت
تهران
دکتر مهسا شریعتی
دکتر مهسا شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، ایمپلنت، لمینت دندان، اوردنچر، بروساژ دندان
تهران
دکتر فرشته مدرسی ( شریعتی )
دکتر فرشته مدرسی ( شریعتی )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، روکش دندان، بلیچینگ، دندانپزشکی زیبایی، بازسازی دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر شهلا رمزی ( شریعتی )
دکتر شهلا رمزی ( شریعتی )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، ونیر کامپوزیت، اوردنچر، پروتز متحرک دندان، فلوراید تراپی
تهران، خیابان شریعتی
دکتر سیروس مفتون ( شریعتی )
دکتر سیروس مفتون ( شریعتی )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز ثابت دندان، اوردنچر، ایمپلنت
تهران، خیابان شریعتی
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger