دکتر مهناز معلم
دکتر مهناز معلم
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های دوران یائسگی، تزریق چربی به واژن، لابیاپلاستی، آزمایش پاپ اسمیر
اصفهان، خیابان شمس آبادی
دکتر نرگس علیان
دکتر نرگس علیان
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، جراحی زیبایی زنان، زایمان طبیعی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه
اصفهان، خیابان توحید
دکتر الهام فردین پور
دکتر الهام فردین پور
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: سفید کردن واژن، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران بارداری، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران زایمان
اصفهان، خیابان شمس آبادی
دکتر محبوبه محمدخانی
دکتر محبوبه محمدخانی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی کیست تخمدان، مراقبت های دوران بارداری، جراحی زیبایی زنان، سرطان های زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه
اصفهان، ملک شهر
دکتر محبوبه محمدخانی ( ملک شهر )
دکتر محبوبه محمدخانی ( ملک شهر )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: سفید کردن واژن، زایمان سزارین، سرطان های زنان، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران یائسگی
اصفهان، ملک شهر
مهشید فرید (دروازه شیراز)
مهشید فرید (دروازه شیراز)
کارشناس مامایی و زنان زایمان
زمینه‌های کاری: بیماریهای زنان و زایمان، مراقبت های دوران یائسگی، گذاشتن و خارج کردن ایودی، اوریکولوتراپی، گواهی سلامت بکارت
اصفهان، دروازه شیراز
مهشید فرید
مهشید فرید
کارشناس مامایی و زنان زایمان
زمینه‌های کاری: ورزش های بارداری، یوگا در بارداری، زایمان فیزیولو‌ژیک، سلامت جنین، ورزش های بارداری و پس از زایمان در آب
اصفهان، دروازه شیراز
دکتر مهسا حاج رحیمی
دکتر مهسا حاج رحیمی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران یائسگی، تزریق چربی به واژن، سفید کردن واژن، زایمان بدون درد
اصفهان، خیابان جی
دکتر فرشته حقیقت Dr Fereshteh Haghighat
دکتر فرشته حقیقت Dr Fereshteh Haghighat
زنان، زایمان و نازایی - OB & GYN & INFERTILITY
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، IUI، سرطان های زنان، زایمان سزارین، CESAREAN SECTION
اصفهان، بزرگراه شهید آقابابایی
دکتر ندا مقتدری اصفهانی
دکتر ندا مقتدری اصفهانی
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، عمل جراحی زنان، متخصص زنان و زایمان، زایمان سزارین، درمان افتادگی رحم و مثانه
اصفهان، توحید میانی
دکتر منصوره پژمان منش
دکتر منصوره پژمان منش
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران زایمان، تعیین جنسیت، مراقبت های دوران یائسگی، تزریق چربی به واژن
اصفهان، خیابان چهارباغ بالا
دکتر کشور نقشینه
دکتر کشور نقشینه
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های دوران زایمان، زایمان سزارین، سرطان های زنان
اصفهان، خیابان آمادگاه
دکتر فرناز معمارزاده
دکتر فرناز معمارزاده
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، تزریق چربی به واژن، سرطان های زنان، جراحی زیبایی زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
اصفهان، خیابان شمس آبادی
دکتر اعظم علی اکبریان
دکتر اعظم علی اکبریان
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، سرطان های زنان، زایمان سزارین، آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران بارداری
اصفهان، خیابان شمس آبادی
دکتر مهرناز مجیدی
دکتر مهرناز مجیدی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، آزمایش پاپ اسمیر، جراحی زیبایی زنان، جوانسازی واژن، مراقبت های دوران بارداری
اصفهان، -
دکتر بهناز خادمی دلجو
دکتر بهناز خادمی دلجو
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: نازایی، تنگ کردن واژن، آزمایش پاپ اسمیر، جراحی زیبایی زنان، کولپوسکوپی
اصفهان، -
دکتر طب سنتی
دکتر طب سنتی
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، جوانسازی واژن، جراحی زیبایی زنان، تنگ کردن واژن
اصفهان، -
دکتر زهرا قضاوی
دکتر زهرا قضاوی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان سزارین، رفع ترک های پوستی ناشی از حاملگی، تعیین جنسیت
اصفهان، -
دکتر ژیلا همائی
دکتر ژیلا همائی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، سرطان های زنان، تزریق چربی به واژن، عمل جراحی زنان، لابیاپلاستی
اصفهان، خیابان شریف واقفی
دکتر راحله روح الله نژاد
دکتر راحله روح الله نژاد
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران یائسگی، سرطان های زنان، زایمان سزارین
اصفهان، توحید میانی
دکتر عذرا ایروانی
دکتر عذرا ایروانی
متخصص: زنان زایمان نازایی
زمینه‌های کاری: سفید کردن واژن، تنگ کردن واژن، مراقبت های دوران یائسگی، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران زایمان
اصفهان، خیابان پروین
دکتر زهرا ستوده
دکتر زهرا ستوده
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران بارداری، هیسترکتومی
اصفهان، تهرانپارس
دکتر فرزانه جابری
دکتر فرزانه جابری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، سرطان های زنان، آزمایش پاپ اسمیر، مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران زایمان
اصفهان، خیابان توحید جنوبی
دکتر شیوا طالبی
دکتر شیوا طالبی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، تنگ کردن واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، متخصص زنان و زایمان، سفید کردن واژن
اصفهان، خیابان شمس آبادی
دکتر بهار پویا
دکتر بهار پویا
متخصص: زنان، زایمان، نازائی
زمینه‌های کاری: متخصص زنان و زایمان، درمان افتادگی رحم و مثانه، جوانسازی واژن، هیسترکتومی، درمان خشکی واژن
اصفهان، خیابان بزرگمهر
دکتر طاهره نصر اصفهانی
دکتر طاهره نصر اصفهانی
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، هیسترکتومی، متخصص زنان و زایمان، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران بارداری
اصفهان، خیابان توحید میانی
دکتر مهرانگیز صدیقین
دکتر مهرانگیز صدیقین
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: متخصص زنان و زایمان، تزریق چربی به واژن، زایمان طبیعی، تنگ کردن واژن، هیسترکتومی
اصفهان، خیابان آمادگاه
دکتر آرزو بهزادیان
دکتر آرزو بهزادیان
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، زایمان طبیعی، عمل جراحی زنان، تنگ کردن واژن
اصفهان، خیابان آمادگاه
دکتر مژگان شرافت
دکتر مژگان شرافت
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، تزریق چربی به واژن، مراقبت های دوران یائسگی، سفید کردن واژن، سرطان های زنان
اصفهان، خیابان بزرگمهر
دکتر ژیلا بهرامی
دکتر ژیلا بهرامی
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های دوران زایمان، هیسترکتومی، عمل جراحی زنان
اصفهان، خیابان آمادگاه
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger