دکتر سینا فیروزان (فلاح)
دکتر سینا فیروزان (فلاح)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، جراحی بدون درد، لمینت، سفید کردن دندان، ایمپلنت دیجیتال
تهران، خیابان ابوذر
دکتر علیرضا فلاحتی
دکتر علیرضا فلاحتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، ونیر کامپوزیت، دندانپزشکی زیبایی، درمان ریشه(عصب کشی)، فلوراید تراپی
تهران
دکتر احمدرضا فلاحی
دکتر احمدرضا فلاحی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، روکش دندان، بلیچینگ، ونیر کامپوزیت، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران
دکتر اشرف فلاح
دکتر اشرف فلاح
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، پروتز متحرک دندان، جراحی دندان، لمینت دندان، طرح لبخند
تهران
دکتر پروین سلیمان فلاح
دکتر پروین سلیمان فلاح
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، اوردنچر، درمان ریشه(عصب کشی)، بروساژ دندان، ارتودنسی
تهران
دکتر پوریا فلاح عابد
دکتر پوریا فلاح عابد
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، لمینت دندان، ارتودنسی، سفید کردن دندان، طرح لبخند
تهران
دکتر حامد فلاحی سیچانی
دکتر حامد فلاحی سیچانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، ایمپلنت، اوردنچر، بازسازی دندان، فیشور سیلانت
تهران
دکتر سامان فلاحی سیچانی
دکتر سامان فلاحی سیچانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، طرح لبخند، بلیچینگ، درمان ریشه(عصب کشی)، بروساژ دندان
تهران
دکتر سپیده فلاح کوشکی
دکتر سپیده فلاح کوشکی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز متحرک دندان، اوردنچر، ترمیم دندان
تهران
دکتر سروش فلاحی سیچانی
دکتر سروش فلاحی سیچانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، طرح لبخند، پروتز ثابت دندان، بروساژ دندان، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر سعید فلاح نژاد
دکتر سعید فلاح نژاد
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، اوردنچر، بروساژ دندان، سفید کردن دندان، لمینت دندان
تهران
دکتر علیرضا فلاح
دکتر علیرضا فلاح
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، ارتودنسی، دندانپزشکی زیبایی، روکش دندان، ترمیم دندان
تهران
دکتر مهدی انصافیان ( فلاح )
دکتر مهدی انصافیان ( فلاح )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، طرح لبخند، پروتز ثابت دندان، لمینت دندان، سفید کردن دندان
تهران، میدان ابوذر (فلاح)
دکتر فرساد فلاحی
دکتر فرساد فلاحی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، جراحی دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، روکش دندان، ایمپلنت
تهران
دکتر فرناز فلاح زاده
دکتر فرناز فلاح زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، ارتودنسی، پروتز متحرک دندان، فیشور سیلانت، بروساژ دندان
تهران
دکتر محمد حسین فلاح
دکتر محمد حسین فلاح
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، بلیچینگ، جراحی دندان، دندانپزشکی زیبایی، طرح لبخند
تهران
دکتر محمدرضا فلاحی
دکتر محمدرضا فلاحی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، فیشور سیلانت، پروتز ثابت دندان، جرمگیری دندان، اوردنچر
تهران
دکتر مسعود فلاحی
دکتر مسعود فلاحی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، فلوراید تراپی، پروتز متحرک دندان، پروتز ثابت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران
دکتر مهدی فلاح راد
دکتر مهدی فلاح راد
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، جرمگیری دندان، روکش دندان، پروتز متحرک دندان، بازسازی دندان
تهران
دکتر مهران فلاح
دکتر مهران فلاح
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، لمینت دندان، روکش دندان، ارتودنسی، سفید کردن دندان
تهران
دکتر مهرداد غلامعلی فلاح
دکتر مهرداد غلامعلی فلاح
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، ارتودنسی، درمان ریشه(عصب کشی)، لمینت دندان، فیشور سیلانت
تهران
دکتر ناهید یکه فلاح
دکتر ناهید یکه فلاح
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، جراحی دندان، سفید کردن دندان، طرح لبخند، جرمگیری دندان
تهران
دکتر ندا اسماعیلی فلاح
دکتر ندا اسماعیلی فلاح
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، فیشور سیلانت، ترمیم دندان، ونیر کامپوزیت، فلوراید تراپی
تهران
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger