دکتر شیوا فیاضی مقدم
دکتر شیوا فیاضی مقدم
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: میکرونیدلینگ، تنگی و جوانسازی واژن، جراحی زیبایی زنان از جمله لابیاپلاستی با بخیه و پلاسما سرجری و بدون برش با پلاسما پن، درمان بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران بارداری و یائسگی
ارومیه، خیابان شورا
دکتر فریده سلطانی
دکتر فریده سلطانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، زایمان طبیعی، متخصص زنان و زایمان، مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران زایمان
ارومیه، خیابان امام
دکتر کتایون برادران نخجوانی
دکتر کتایون برادران نخجوانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، زایمان طبیعی، زایمان سزارین، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، تعیین جنسیت
ارومیه، -
دکتر فاطمه علی کوهی
دکتر فاطمه علی کوهی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، مراقبت های دوران زایمان، درمان افتادگی رحم و مثانه، عمل جراحی زنان، هیسترکتومی
ارومیه، -
دکتر متخصص زنان ارومیه
دکتر متخصص زنان ارومیه
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، سرطان های زنان، تعیین جنسیت، مراقبت های دوران یائسگی، کیستیک
ارومیه، -
دکتر لیدا رفیعی
دکتر لیدا رفیعی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، تزریق چربی به واژن، تزریق فیلر به واژن، درمان بیماری های رحم، مراقبت های دوران بارداری
ارومیه
دکتر طیبه اقوامی
دکتر طیبه اقوامی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، جراحی تخمدان، درمان عفونت زنان، عمل جراحی زنان، درمان خونریزی رحم
ارومیه
دکتر گل پیرا میرفخرائی
دکتر گل پیرا میرفخرائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، لابیاپلاستی، درمان عفونت زنان، کولپوسکوپی، مراقبت های بعد از زایمان
ارومیه
دکتر کلاریس یوسفیان
دکتر کلاریس یوسفیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، عمل جراحی زنان، درمان بیماری های تخمدان، درمان بیماری های رحم، جراحی ترمیمی واژن
ارومیه
دکتر کتایون برادران نخجوانی
دکتر کتایون برادران نخجوانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، هودکتومی، مراقبت های بعد از زایمان، درمان عفونت زنان، جراحی ترمیمی واژن
ارومیه
دکتر فریده سلطانی
دکتر فریده سلطانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، درمان پولیپ رحم، تنگ کردن واژن، جراحی ترمیمی واژن، پی آرپی واژن
ارومیه
دکتر فریبا نان بخش
دکتر فریبا نان بخش
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، مراقبت های بعد از زایمان، جراحی ترمیمی واژن، پی آرپی واژن، پرینورافی
ارومیه
دکتر فرزانه فرخ زاد
دکتر فرزانه فرخ زاد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، درمان عفونت زنان، جوانسازی واژن، درمان خونریزی رحم، درمان میوم رحم
ارومیه
دکتر فرزانه برومندسرخابی
دکتر فرزانه برومندسرخابی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، درمان پولیپ رحم، مراقبت های بعد از زایمان، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان بیماری های رحم
ارومیه
دکتر فرحناز جلوند
دکتر فرحناز جلوند
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، جراحی رحم، درمان بیماری های رحم، کولپوسکوپی، درمان میوم رحم
ارومیه
دکتر فرانک رحیمی رضائی
دکتر فرانک رحیمی رضائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، جراحی تخمدان، تنگ کردن واژن، تزریق فیلر به واژن، پرینورافی
ارومیه
دکتر فاطمه علی کوهی
دکتر فاطمه علی کوهی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، درمان کیست تخمدان، جراحی رحم، عمل جراحی زنان، تزریق چربی به واژن
ارومیه
دکتر فاطمه بهادری
دکتر فاطمه بهادری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، درمان میوم رحم، درمان هرپس تناسلی، درمان کیست تخمدان، پرینورافی
ارومیه
دکتر غلامرضا تیزرو
دکتر غلامرضا تیزرو
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، درمان بیماری های رحم، جراحی زیبایی زنان، درمان خونریزی رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه
ارومیه
دکتر عاطفه نمکی
دکتر عاطفه نمکی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، مراقبت های بعد از زایمان، تزریق چربی به واژن، هودکتومی، درمان پولیپ رحم
ارومیه
دکتر ژیلا علیزاده ارومیه
دکتر ژیلا علیزاده ارومیه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، درمان خشکی واژن، هودکتومی، تزریق چربی به واژن، درمان خونریزی رحم
مشهد
دکتر لیلا ملاحسنی
دکتر لیلا ملاحسنی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، تنگ کردن واژن، لابیاپلاستی، جراحی تخمدان، عمل جراحی زنان
ارومیه
دکتر ماندانا شجاعی
دکتر ماندانا شجاعی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، درمان هرپس تناسلی، جراحی رحم، درمان خشکی واژن، جراحی تخمدان
ارومیه
دکتر محمدجعفر زایر
دکتر محمدجعفر زایر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، پرینورافی، درمان زگیل تناسلی، جراحی تخمدان، هودکتومی
ارومیه
دکتر مریم جاریانی
دکتر مریم جاریانی
متخصص: زنان و زایمان؛ فلوشیپ: نازایی، IVF
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، جراحی رحم، درمان بیماری های تخمدان، تنگ کردن واژن، درمان عفونت زنان
ارومیه
دکتر مژگان مشرقی
دکتر مژگان مشرقی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، تنگ کردن واژن، کولپوسکوپی، درمان افتادگی رحم و مثانه، تزریق فیلر به واژن
ارومیه
دکتر معصومه حاجی شفیعها
دکتر معصومه حاجی شفیعها
متخصص: زنان و زایمان؛ فلوشیپ: نازایی، IVF
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، درمان کیست تخمدان، پرینورافی، تنگ کردن واژن، هودکتومی
ارومیه
دکتر معصومه مناف پورایگدیر
دکتر معصومه مناف پورایگدیر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، جراحی رحم، جراحی تخمدان، درمان هرپس تناسلی، درمان میوم رحم
ارومیه
دکتر منصوره خلیلی
دکتر منصوره خلیلی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، درمان کیست تخمدان، پی آرپی واژن، درمان خونریزی رحم، درمان عفونت زنان
ارومیه
دکتر مهین نجفی
دکتر مهین نجفی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، لابیاپلاستی، درمان خشکی واژن، درمان نازایی، عمل جراحی زنان
ارومیه
دکتر میترا اسدی افشار
دکتر میترا اسدی افشار
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، کولپوسکوپی، درمان نازایی، مراقبت های دوران بارداری، جراحی رحم
ارومیه
دکتر میترا مختاری توانا
دکتر میترا مختاری توانا
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، کولپوسکوپی، جراحی رحم، پرینورافی، پی آرپی واژن
ارومیه
دکتر نادره حیرتی اسبق
دکتر نادره حیرتی اسبق
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، جراحی رحم، تنگ کردن واژن، مراقبت های بعد از زایمان، درمان هرپس تناسلی
ارومیه
دکتر نرمین شفقی
دکتر نرمین شفقی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، تزریق فیلر به واژن، درمان زگیل تناسلی، کولپوسکوپی، درمان پولیپ رحم
ارومیه
دکتر هاله آیت الهی
دکتر هاله آیت الهی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان کیست تخمدان، درمان میوم رحم، تزریق چربی به واژن، درمان نازایی
ارومیه
دکتر ویدا متاعی
دکتر ویدا متاعی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، پی آرپی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران بارداری، درمان خونریزی رحم
ارومیه
دکتر زهرا حسن خانی
دکتر زهرا حسن خانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، تزریق چربی به واژن، درمان نازایی، کولپوسکوپی، جراحی زیبایی زنان
ارومیه
دکتر احمد گنجوی
دکتر احمد گنجوی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، تنگ کردن واژن، تعیین جنسیت، هودکتومی، درمان بیماری های تخمدان
ارومیه
دکتر افسانه امیرآبی
دکتر افسانه امیرآبی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، درمان زگیل تناسلی، درمان نازایی، درمان عفونت زنان، مراقبت های بعد از زایمان
ارومیه
دکتر افسانه سهرابی
دکتر افسانه سهرابی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، جراحی رحم، عمل جراحی زنان، کولپوسکوپی، تنگ کردن واژن
ارومیه
دکتر افسون حسینی
دکتر افسون حسینی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی زیبایی زنان، درمان نازایی، درمان پولیپ رحم
ارومیه
دکتر اقدس علی ببردل
دکتر اقدس علی ببردل
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، درمان عفونت زنان، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران بارداری، پرینورافی
ارومیه
دکتر المیرا قنادان
دکتر المیرا قنادان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان عفونت زنان، کولپوسکوپی، جراحی ترمیمی واژن، درمان بیماری های رحم
ارومیه
دکتر الهام پورعلی
دکتر الهام پورعلی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، درمان عفونت زنان، درمان نازایی، درمان خونریزی رحم، جراحی ترمیمی واژن
ارومیه
دکتر بهروز نورهاشمی
دکتر بهروز نورهاشمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، جراحی تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان، درمان زگیل تناسلی، درمان عفونت زنان
ارومیه
دکتر حمید نظیفی
دکتر حمید نظیفی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، عمل جراحی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی ترمیمی واژن، درمان پولیپ رحم
ارومیه
دکتر خدیجه صالحی صدقیانی
دکتر خدیجه صالحی صدقیانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان، عمل جراحی زنان، تزریق چربی به واژن، درمان پولیپ رحم
ارومیه
دکتر راضیه خوش فطرت
دکتر راضیه خوش فطرت
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، جراحی رحم، درمان عفونت زنان، درمان بیماری های تخمدان، پی آرپی واژن
ارومیه
دکتر ربابه تهوری
دکتر ربابه تهوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، جراحی ترمیمی واژن، درمان خشکی واژن، درمان هرپس تناسلی، درمان بیماری های تخمدان
ارومیه
دکتر رسول نوذرنژاد
دکتر رسول نوذرنژاد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، درمان بیماری های تخمدان، کولپوسکوپی، جراحی تخمدان، لابیاپلاستی
ارومیه
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger