دکتر میر حمید حسینی اصل نظرلو (شریعتی)
دکتر میر حمید حسینی اصل نظرلو (شریعتی)
فلوشیپ: ایمپلنت، زیبایی، ارتودنسی
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، جراحی دندان، پروتز ثابت دندان، روکش دندان، جراحی دندان نهفته
تهران، خیابان شریعتی
دکتر سینا فیروزان (شریعتی)
دکتر سینا فیروزان (شریعتی)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش تمام سرامیکی، لمینت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، لمینت، ایمپلنت فوری
تهران، شریعتی
دندان پزشکی رویالدنت (شریعتی)
دندان پزشکی رویالدنت (شریعتی)
مدیریت خانم دکتر رویا حامدی
زمینه‌های کاری: روکش دندان، ایمپلنت، بروساژ دندان، لمینت دندان، پروتز متحرک دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر کاملیا علیجانی (شریعتی)
دکتر کاملیا علیجانی (شریعتی)
فلوشیپ: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، طرح لبخند، ونیر کامپوزیت، ایمپلنت، فیشور سیلانت
تهران، -
دکتر شهلا رمزی
دکتر شهلا رمزی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، طرح لبخند، روکش دندان، لمینت دندان، ایمپلنت
تهران، خیابان شریعتی
دکتر آسیه شریعتی
دکتر آسیه شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، ایمپلنت، پروتز متحرک دندان، فیشور سیلانت، سفید کردن دندان
تهران
دکتر بتول شریعتی
دکتر بتول شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، جرمگیری دندان، دندانپزشکی کودکان، اوردنچر، بروساژ دندان
تهران
دکتر حسن شریعتی
دکتر حسن شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، بروساژ دندان، ترمیم دندان، ارتودنسی، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران
دکتر سلما شریعتی
دکتر سلما شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، ایمپلنت، فیشور سیلانت، ارتودنسی، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر سیدمسعود شریعتی
دکتر سیدمسعود شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، دندانپزشکی زیبایی، بازسازی دندان، دندانپزشکی کودکان، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر سیروس مفتون
دکتر سیروس مفتون
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، اوردنچر، جراحی دندان، ارتودنسی
تهران، خیابان شریعتی
دکتر فرشته مدرسی (شریعتی)
دکتر فرشته مدرسی (شریعتی)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، طرح لبخند، دندانپزشکی زیبایی، ونیر کامپوزیت، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران، خیابان شریعتی
دکتر مظفر شریعتی
دکتر مظفر شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، لمینت دندان، پروتز متحرک دندان، جراحی دندان، فلوراید تراپی
تهران
دکتر ملیحه شریعتی
دکتر ملیحه شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، بروساژ دندان، اوردنچر، ترمیم دندان، سفید کردن دندان
تهران
دکتر مهسا شریعتی
دکتر مهسا شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، بروساژ دندان، دندانپزشکی کودکان، بازسازی دندان، ایمپلنت
تهران
دکتر میثم شریعتی
دکتر میثم شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، بلیچینگ، دندانپزشکی کودکان، پروتز متحرک دندان، دندانپزشکی زیبایی
تهران
دکتر فرشته مدرسی ( شریعتی )
دکتر فرشته مدرسی ( شریعتی )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، ونیر کامپوزیت، بلیچینگ، دندانپزشکی زیبایی، اوردنچر
تهران، خیابان شریعتی
دکتر شهلا رمزی ( شریعتی )
دکتر شهلا رمزی ( شریعتی )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، لمینت دندان، بازسازی دندان، ترمیم دندان، طرح لبخند
تهران، خیابان شریعتی
دکتر سیروس مفتون ( شریعتی )
دکتر سیروس مفتون ( شریعتی )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، فلوراید تراپی، پروتز ثابت دندان، دندانپزشکی کودکان، بازسازی دندان
تهران، خیابان شریعتی
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger