دکتر سینا فیروزان (شریعتی)
دکتر سینا فیروزان (شریعتی)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت emax، پروتز متحرک دندان، بلیچینگ، جراحی ایمپلنت، بازسازی دندان
تهران، شریعتی
دندان پزشکی رویالدنت (شریعتی)
دندان پزشکی رویالدنت (شریعتی)
مدیریت خانم دکتر رویا حامدی
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، بازسازی دندان، روکش دندان، ونیر کامپوزیت، طرح لبخند
تهران، خیابان شریعتی
دکتر کاملیا علیجانی (شریعتی)
دکتر کاملیا علیجانی (شریعتی)
فلوشیپ: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: اوردنچر، دندانپزشکی کودکان، ترمیم دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، روکش دندان
تهران، -
دکتر مظفر شریعتی
دکتر مظفر شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، طرح لبخند، بروساژ دندان، ارتودنسی، دندانپزشکی زیبایی
تهران
دکتر آسیه شریعتی
دکتر آسیه شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، جرمگیری دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز ثابت دندان، ترمیم دندان
تهران
دکتر بتول شریعتی
دکتر بتول شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، ارتودنسی، دندانپزشکی زیبایی، اوردنچر، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر حسن شریعتی
دکتر حسن شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، اوردنچر، لمینت دندان، پروتز متحرک دندان، بازسازی دندان
تهران
دکتر سلما شریعتی
دکتر سلما شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، بلیچینگ، ارتودنسی، ونیر کامپوزیت، ایمپلنت
تهران
دکتر سیدمسعود شریعتی
دکتر سیدمسعود شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، ایمپلنت، ونیر کامپوزیت، طرح لبخند، فلوراید تراپی
تهران
دکتر سیروس مفتون
دکتر سیروس مفتون
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، روکش دندان، دندانپزشکی کودکان، طرح لبخند، ایمپلنت
تهران، خیابان شریعتی
دکتر شهلا رمزی
دکتر شهلا رمزی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، سفید کردن دندان، ترمیم دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، دندانپزشکی زیبایی
تهران، خیابان شریعتی
دکتر فرشته مدرسی (شریعتی)
دکتر فرشته مدرسی (شریعتی)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، ترمیم دندان، سفید کردن دندان، دندانپزشکی زیبایی، بلیچینگ
تهران، خیابان شریعتی
دکتر ملیحه شریعتی
دکتر ملیحه شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، لمینت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، سفید کردن دندان، طرح لبخند
تهران
دکتر مهسا شریعتی
دکتر مهسا شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، ونیر کامپوزیت، طرح لبخند، فلوراید تراپی، ارتودنسی
تهران
دکتر میثم شریعتی
دکتر میثم شریعتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، طرح لبخند، ارتودنسی، لمینت دندان، فیشور سیلانت
تهران
دکتر فرشته مدرسی ( شریعتی )
دکتر فرشته مدرسی ( شریعتی )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، جراحی دندان، بلیچینگ، دندانپزشکی کودکان، طرح لبخند
تهران، خیابان شریعتی
دکتر شهلا رمزی ( شریعتی )
دکتر شهلا رمزی ( شریعتی )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، فلوراید تراپی، پروتز متحرک دندان، ترمیم دندان، طرح لبخند
تهران، خیابان شریعتی
دکتر سیروس مفتون ( شریعتی )
دکتر سیروس مفتون ( شریعتی )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، جرمگیری دندان، پروتز ثابت دندان، ارتودنسی، اوردنچر
تهران، خیابان شریعتی
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger