دکتر مهناز معلم
دکتر مهناز معلم
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، مراقبت های دوران زایمان، تنگ کردن واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، سفید کردن واژن
اصفهان، خیابان شمس آبادی
دکتر الهام فردین پور
دکتر الهام فردین پور
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، مراقبت های دوران یائسگی، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران بارداری، جراحی زیبایی زنان
اصفهان، خیابان شمس آبادی
دکتر نرگس علیان
دکتر نرگس علیان
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، زایمان طبیعی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، لاپاراسکوپی، تنگ کردن واژن
اصفهان، خیابان توحید
دکتر محبوبه محمدخانی
دکتر محبوبه محمدخانی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: سفید کردن واژن، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران بارداری، زایمان سزارین
اصفهان، ملک شهر
دکتر محبوبه محمدخانی ( ملک شهر )
دکتر محبوبه محمدخانی ( ملک شهر )
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، عمل جراحی کیست تخمدان، لابیاپلاستی، جوانسازی واژن، سفید کردن واژن
اصفهان، ملک شهر
دکتر مهسا حاج رحیمی
دکتر مهسا حاج رحیمی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، هیسترکتومی، مراقبت های دوران زایمان، درمان افتادگی رحم و مثانه، تزریق چربی به واژن
اصفهان، خیابان جی
دکتر زهرا نوری
دکتر زهرا نوری
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: متخصص زنان و زایمان، آزمایش پاپ اسمیر، سرطان های زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، جوانسازی واژن
اصفهان، خیابان آمادگاه
دکتر فرناز معمارزاده
دکتر فرناز معمارزاده
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، آزمایش پاپ اسمیر، سرطان های زنان، جوانسازی واژن، متخصص زنان و زایمان
اصفهان، خیابان شمس آبادی
دکتر ندا مقتدری اصفهانی
دکتر ندا مقتدری اصفهانی
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، جراحی زیبایی زنان، تنگ کردن واژن، لابیاپلاستی، مراقبت های دوران یائسگی
اصفهان، توحید میانی
دکتر منصوره پژمان منش
دکتر منصوره پژمان منش
متخصص: زنان و زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، تعیین جنسیت، درمان خشکی واژن، جوانسازی واژن، زایمان بدون درد
اصفهان، خیابان چهارباغ بالا
دکتر خورشید عراقی
دکتر خورشید عراقی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: وایتنینگ ناحیه تناسلی، کولپوسکوپی، کرایو تراپی، هیستروسکوپی، کربوکسی تراپی
اصفهان، -
دکتر مهرناز مجیدی
دکتر مهرناز مجیدی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، آزمایش پاپ اسمیر، سفید کردن واژن، زایمان سزارین، زایمان طبیعی
اصفهان، -
دکتر بهناز خادمی دلجو
دکتر بهناز خادمی دلجو
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران زایمان، هیسترکتومی
اصفهان، -
دکتر زهرا قضاوی
دکتر زهرا قضاوی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، مانیتورینگ الکترونیک قلب جنین، زایمان بدون درد، زایمان طبیعی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
اصفهان، -
دکتر شهلا کشاورز راد
دکتر شهلا کشاورز راد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، درمان افتادگی رحم و مثانه، تعیین جنسیت، درمان بیماری های رحم، درمان نازایی
اصفهان
دکتر سیدمحمدعلی سجادمهابادی
دکتر سیدمحمدعلی سجادمهابادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، درمان زگیل تناسلی، درمان بیماری های رحم، پی آرپی واژن، جراحی تخمدان
اصفهان
دکتر شهلا یوسف زاده
دکتر شهلا یوسف زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، درمان خونریزی رحم، درمان میوم رحم، درمان زگیل تناسلی، کولپوسکوپی
اصفهان
دکتر شهناز آرام
دکتر شهناز آرام
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، هودکتومی، لابیاپلاستی، درمان هرپس تناسلی، مراقبت های دوران بارداری
اصفهان
دکتر شهناز پولادخان
دکتر شهناز پولادخان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، کولپوسکوپی، تنگ کردن واژن، تزریق فیلر به واژن، درمان کیست تخمدان
اصفهان
دکتر صدیقه شجاعیان
دکتر صدیقه شجاعیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، درمان هرپس تناسلی، هودکتومی، درمان میوم رحم، درمان بیماری های تخمدان
اصفهان
دکتر صفورا روح الامین
دکتر صفورا روح الامین
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، کولپوسکوپی، درمان کیست تخمدان، درمان بیماری های رحم، تزریق چربی به واژن
اصفهان
دکتر طاهره نصراصفهانی
دکتر طاهره نصراصفهانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، جراحی ترمیمی واژن، تزریق چربی به واژن، تعیین جنسیت، درمان بیماری های تخمدان
اصفهان
دکتر عذرا ایروانی محمدآبادی
دکتر عذرا ایروانی محمدآبادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، جراحی تخمدان، مراقبت های دوران بارداری، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان کیست تخمدان
اصفهان
دکتر عذرا صادقی
دکتر عذرا صادقی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، درمان زگیل تناسلی، تزریق چربی به واژن، درمان خشکی واژن، تزریق فیلر به واژن
اصفهان
دکتر عسل احمدی جزی
دکتر عسل احمدی جزی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، درمان هرپس تناسلی، مراقبت های دوران بارداری، درمان بیماری های رحم، تعیین جنسیت
اصفهان
دکتر عطاءاله قهیری اصفهانی
دکتر عطاءاله قهیری اصفهانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، درمان کیست تخمدان، پرینورافی، درمان عفونت زنان، تزریق چربی به واژن
اصفهان
دکتر علی اکبر طاهریان
دکتر علی اکبر طاهریان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان نازایی، درمان زگیل تناسلی، جراحی ترمیمی واژن، درمان میوم رحم
اصفهان
دکتر فاطمه آقائی زاده فرح بخش
دکتر فاطمه آقائی زاده فرح بخش
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، تزریق فیلر به واژن، درمان بیماری های تخمدان، درمان پولیپ رحم، درمان نازایی
اصفهان
دکتر فاطمه کارگرچیگانی
دکتر فاطمه کارگرچیگانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، تزریق فیلر به واژن، هودکتومی، تزریق چربی به واژن، جراحی رحم
اصفهان
دکتر فاطمه مستاجران گورثانی
دکتر فاطمه مستاجران گورثانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، درمان نازایی، درمان پولیپ رحم، مراقبت های بعد از زایمان، تعیین جنسیت
اصفهان
دکتر فخرالسادات میرمعصومی
دکتر فخرالسادات میرمعصومی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، جوانسازی واژن، درمان خشکی واژن، درمان نازایی، درمان بیماری های تخمدان
اصفهان
دکتر فرزانه جابری
دکتر فرزانه جابری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، درمان هرپس تناسلی، تزریق فیلر به واژن، درمان خشکی واژن، تعیین جنسیت
اصفهان
دکتر فرزانه عالی دوست
دکتر فرزانه عالی دوست
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، جراحی رحم، عمل جراحی زنان، درمان خونریزی رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه
اصفهان
دکتر فرزانه مستاجران
دکتر فرزانه مستاجران
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، درمان بیماری های تخمدان، درمان هرپس تناسلی، تزریق فیلر به واژن، درمان کیست تخمدان
اصفهان
دکتر فرشته دانشمند
دکتر فرشته دانشمند
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، جراحی زیبایی زنان، پرینورافی، مراقبت های بعد از زایمان، هودکتومی
اصفهان
دکتر فرشته کاظمینی
دکتر فرشته کاظمینی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، درمان میوم رحم، درمان خونریزی رحم، عمل جراحی زنان، پی آرپی واژن
اصفهان
دکتر فرناز معمارزاده دهکردی
دکتر فرناز معمارزاده دهکردی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های بعد از زایمان، لابیاپلاستی، درمان پولیپ رحم، درمان کیست تخمدان
اصفهان
دکتر فروغ الزمان مصدق
دکتر فروغ الزمان مصدق
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های بعد از زایمان، درمان خشکی واژن، پی آرپی واژن، جراحی ترمیمی واژن
اصفهان
دکتر فریده منتظری نجف‌آبادی
دکتر فریده منتظری نجف‌آبادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان خونریزی رحم، جراحی زیبایی زنان، درمان کیست تخمدان، درمان زگیل تناسلی
اصفهان
دکتر فریماه رضائی
دکتر فریماه رضائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، مراقبت های دوران بارداری، پرینورافی، جراحی رحم، درمان کیست تخمدان
اصفهان
دکتر فهیمه ثابت ورنامخواستی
دکتر فهیمه ثابت ورنامخواستی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، درمان پولیپ رحم، درمان بیماری های تخمدان، درمان بیماری های رحم، جراحی رحم
اصفهان
دکتر فیروزه صفری رضا محله
دکتر فیروزه صفری رضا محله
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، درمان میوم رحم، عمل جراحی زنان، درمان خشکی واژن، درمان خونریزی رحم
اصفهان
دکتر کتایون یزدچی
دکتر کتایون یزدچی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، کولپوسکوپی، عمل جراحی زنان، تنگ کردن واژن، لابیاپلاستی
اصفهان
دکتر کیهانه اساسی
دکتر کیهانه اساسی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، هودکتومی، درمان هرپس تناسلی، جوانسازی واژن، درمان کیست تخمدان
اصفهان
دکتر لادن آریانپور
دکتر لادن آریانپور
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، درمان زگیل تناسلی، هودکتومی، درمان پولیپ رحم، درمان بیماری های تخمدان
اصفهان
دکتر ماه منیر جعفری هرندی
دکتر ماه منیر جعفری هرندی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، جراحی تخمدان، درمان بیماری های رحم، تنگ کردن واژن، درمان بیماری های تخمدان
اصفهان
دکتر ندا مقتدری اصفهانی
دکتر ندا مقتدری اصفهانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، درمان هرپس تناسلی، مراقبت های دوران بارداری، عمل جراحی زنان، مراقبت های بعد از زایمان
اصفهان
دکتر ناهید مصدق
دکتر ناهید مصدق
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان بیماری های رحم، پرینورافی، مراقبت های دوران بارداری، درمان خشکی واژن
اصفهان
دکتر ناهید مظاهری
دکتر ناهید مظاهری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، درمان بیماری های رحم، درمان کیست تخمدان، درمان افتادگی رحم و مثانه، تعیین جنسیت
اصفهان
دکتر ناهید طریقتی انارکی
دکتر ناهید طریقتی انارکی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، پرینورافی، درمان عفونت زنان، جراحی زیبایی زنان، جوانسازی واژن
اصفهان
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger