مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: درمان اختلال بلع نوزادن، لکنت زبان، تلفظ حروف، بلع در کودکان و بزرگسالان، منوال تراپی
سنندج، خیابان مولوی
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( دیواندره )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( دیواندره )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: طیف اتیسم، لارینگوسکوپی، بلع در کودکان و بزرگسالان، تلفظ حروف، درمان مشکلات صدا و حنجره
دیواندره، سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( مریوان )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( مریوان )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلال خواندن و نوشتن، درمان مشکلات صدا و حنجره، بلع در کودکان و بزرگسالان، درمان اختلال بلع نوزادن، بیش فعالی
مریوان، سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( دهگلان )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( دهگلان )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: بلع در کودکان و بزرگسالان، لارینگوسکوپی، درمان مشکلات صدا و حنجره، بیش فعالی، نقص توجه
دهگلان، سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( کامیاران )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( کامیاران )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: طیف اتیسم، منوال تراپی، تاخیر در تکلم، تلفظ حروف، تاخیر در رشد طبیعی کودکان
کامیاران، سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( سقز )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( سقز )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: مشکلات حسی حرکتی، نقص توجه، تاخیر در رشد طبیعی کودکان، لکنت زبان، منوال تراپی
سقز، سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( بیجار )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( بیجار )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: تاخیر در رشد طبیعی کودکان، درمان اختلال بلع نوزادن، طیف اتیسم، لکنت زبان، تلفظ حروف
بیجار، سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( قروه )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( قروه )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلال خواندن و نوشتن، لارینگوسکوپی، تاخیر در رشد طبیعی کودکان، تلفظ حروف، نقص توجه
قروه، سنندج
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger