گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: آموزش مفاهیم شناختی، اتیسم، کاردرمانی شمس آباد، تاخیرحرکتی، اختلال یادگیری
تهران، شمس آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: کاردرمانی جسمی، کاردرمانی شناختی، مشکلات تولید گفتار، فلج مغزی، کم شنوایی
تهران، شمس آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: ماساژدرمانی، تمرکز، کاردرمانی کودکان، کم شنوایی، اختلالات بلع
میدان ملت، شمس آباد
گفتاردرمانی فاطمه شیرزاده
گفتاردرمانی فاطمه شیرزاده
گفتاردرمانی آنلاین
زمینه‌های کاری: شکاف کام و لب، لکنت، اختلالات تولید، اختلال گفتار و زبان، درمان تاخیر گفتار
تهران، پیروزی
گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش
گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش
گفتاردرمانی، کاردرمانی، بازی درمانی، گروه درمانی، موسیقی درمانی، تست هوش، داریوش نیکبخت
زمینه‌های کاری: گروه درمانی، اتاق تاریک، کم شنوایی، اختلالات یادگیری، اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی و فلج مغزی
تهران، خیابان آزادی
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند
زمینه‌های کاری: کاردرمانی ادراکی حرکتی، رفتاردرمانی، کم شنوایی، نوروتراپی، اتیسم
تهران، پیروزی
گفتاردرمانی سیدشجاع الدین هاشمی
گفتاردرمانی سیدشجاع الدین هاشمی
ارزیابی و درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: سکته مغزی، فلج مغزی، تاخیر در رشد گفتار، کاشت حلزون، اختلالات تلفظ
تهران، خیابان پاسداران
گفتاردرمانی مینا فتوحی
گفتاردرمانی مینا فتوحی
ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان کودک و بزرگسال
زمینه‌های کاری: مشکلات خواندن و نوشتن، درمان لکنت، اختلالات تلفظی صداها، تاخیر در رشد گفتار
تهران، قلهک
گفتاردرمانی محمد معز شهرام نیا
گفتاردرمانی محمد معز شهرام نیا
درمان در کلینیک، هوم ویزیت( درمان در منزل)
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری پیش از مدرسه و دوران دبستان و اختلالات تلفظی و تولید صداهای گفتاری، ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان در کودکان و بزرگسالان اعم از اختلالات تاخیر زبان، طیف اتیسم، لکنت، کم شنوایی
تهران، اتوبان رسالت غرب به شرق
گفتاردرمانی، کاردرمانی، شنوایی شناسی و سمعک مهرا
گفتاردرمانی، کاردرمانی، شنوایی شناسی و سمعک مهرا
زمینه‌های کاری: تاخیر در گفتار، بازی درمانی، کم شنوایی، سندروم داون، اختلالات گفتار و زبان
تهران، سهروردی شمالی
گفتاردرمانی، درمان اختلال بلع، استروبوسکوپی حنجره، کاردرمانی ذهنی و جسمی و نوروفیدبک در شهرک غرب
گفتاردرمانی، درمان اختلال بلع، استروبوسکوپی حنجره، کاردرمانی ذهنی و جسمی و نوروفیدبک در شهرک غرب
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: کاردرمانی ذهنی کودکان، درمان تخصصی تاخیر کلامی، درمان نوروفیدبک، تحریک الکتریکی مغز (tDCS)، رفتاردرمانی
تهران، سعادت آباد
گفتاردرمانی، درمان اختلال بلع، استروبوسکوپی حنجره، کاردرمانی ذهنی و جسمی و نوروفیدبک
گفتاردرمانی، درمان اختلال بلع، استروبوسکوپی حنجره، کاردرمانی ذهنی و جسمی و نوروفیدبک
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: درمان اختلال بلع در بیماران پارکینسون و سکته مغزی، اتیسم، کاردرمانی ذهنی کودکان، رفتاردرمانی، درمان اختلال بلع در کودکان فلج مغزی
تهران، سعادت آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی روشا
گفتاردرمانی و کاردرمانی روشا
زمینه‌های کاری: کاردرمانی در سکته های مغزی و شکستگی ها، ادراکی_حرکتی، کاردرمانی یکپارچگی حسی، تاخیر کلامی)، لکنت
تهران، خیابان آزادی
مرکز تخصصی گفتاردرمانی روزبه رضایی
مرکز تخصصی گفتاردرمانی روزبه رضایی
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: گفتاردرمانی آسیب های ناشی از سکته مغزی، گفتاردرمانی کودکان کم شنوا، گفتاردرمانی آسیب های مغزی، اختلال بلع در کودکان، استروبوسکوپی
تهران، تهرانپارس
توانبخشی حس خوب ( پونک )
توانبخشی حس خوب ( پونک )
کاردرمانی ، گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: کاردرمانی جسمی، کلینیک تخصصی توانبخشی اختلالات تکاملی کودکان ( اوتیسم، تاخیر کلام)، گروه درمانی، کاردرمانی یکپارچگی حسی
تهران، مرزداران
توانبخشی حس خوب ( صادقیه )
توانبخشی حس خوب ( صادقیه )
کاردرمانی ، گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: کلینیک تخصصی توانبخشی اختلالات تکاملی کودکان ( اوتیسم، گروه درمانی، لکنت، کاردرمانی ذهنی شناختی، اتاق تاریک
تهران، مرزداران
توانبخشی حس خوب ( مرزداران )
توانبخشی حس خوب ( مرزداران )
کاردرمانی ، گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: کاردرمانی یکپارچگی حسی، کاردرمانی ادراکی حرکتی، تاخیر کلام)، کاردرمانی ذهنی شناختی، اتاق تاریک
تهران، مرزداران
توانبخشی حس خوب ( ستارخان )
توانبخشی حس خوب ( ستارخان )
کاردرمانی ، گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اتاق تاریک، کاردرمانی یکپارچگی حسی، گفتاردرمانی، کاردرمانی ادراکی حرکتی، تاخیر کلام)
تهران، مرزداران
توانبخشی حس خوب
توانبخشی حس خوب
کاردرمانی ، گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: کلینیک تخصصی توانبخشی اختلالات تکاملی کودکان ( اوتیسم، لکنت، کاردرمانی ادراکی حرکتی، کاردرمانی یکپارچگی حسی، کاردرمانی ذهنی شناختی
تهران، مرزداران
توانبخشی حس خوب ( شهرک غرب )
توانبخشی حس خوب ( شهرک غرب )
کاردرمانی ، گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: لکنت، کاردرمانی یکپارچگی حسی، اتاق تاریک، گروه درمانی، کاردرمانی جسمی
تهران، مرزداران
کلینیک توانبخشی مسیحا(هفت حوض)
کلینیک توانبخشی مسیحا(هفت حوض)
زمینه‌های کاری: کاردرمانی ذهنی، تست های هوش، تاق تاریک، مشکلات ارتوپدیک و نورولوژیکال، اختلالات یادگیری
تهران، نارمک
کلینیک توانبخشی مسیحا(چهارراه تلفنخانه)
کلینیک توانبخشی مسیحا(چهارراه تلفنخانه)
زمینه‌های کاری: تاخیر رشدی و شناختی، نقص توجه، تاق تاریک، کاردرمانی جسمی، اختلالات طیف اتیسم
تهران، نارمک
کلینیک توانبخشی مسیحا(نارمک)
کلینیک توانبخشی مسیحا(نارمک)
زمینه‌های کاری: مشکل در تلفظ کلمات، کاردرمانی جسمی، تست های هوش، مشکلات ارتوپدیک و نورولوژیکال، تاق تاریک
تهران، نارمک
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( تهران نو )
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( تهران نو )
زمینه‌های کاری: کاردرمانی ذهنی اختلالات رفتاری، اختلالات تلفظی، کاردرمانی جسمی، کاردرمانی ذهنی، تاخیر در رشد گفتار
تهران، تهرانپارس
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( حکیمیه )
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( حکیمیه )
زمینه‌های کاری: کاردرمانی ذهنی بیش فعالی، کاردرمانی ذهنی اختلالات رفتاری، کاردرمانی حسی و حرکتی برای درمان انواع اختلالات حسی ناشی از بیش فعالی، سکته مغزی، کاردرمانی جسمی
تهران، تهرانپارس
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( تهرانپارس )
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( تهرانپارس )
زمینه‌های کاری: تاخیر در رشد گفتار، کاردرمانی ذهنی بیش فعالی، اختلالات تلفظی، اختلالات یادگیری، اتیسم
تهران، تهرانپارس
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( نارمک )
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( نارمک )
زمینه‌های کاری: سکته مغزی، اختلالات یادگیری، اختلالات ناشی از فلج مغزی، کاردرمانی حسی و حرکتی برای اتیسم، اختلالات تلفظی
تهران، تهرانپارس
گفتاردرمانی مجیدیه( گفتاردرمانی شهرام نیا)
گفتاردرمانی مجیدیه( گفتاردرمانی شهرام نیا)
ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان توسط کارشناس ارشد گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: گفتاردرمانی طیف اتیسم، درمان لکنت، اختلالات یادگیری پیش از مدرسه و دوران دبستان، اختلالات تاخیر زبان، اختلالات تلفظ
تهران، اتوبان رسالت غرب به شرق
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق
زمینه‌های کاری: کاردرمانی ذهنی بیش فعالی، اختلالات تاخیر در رشد گفتار و زبان، کم توانی ذهنی، لکنت زبان، اختلالات یادگیری
تهران، تهرانپارس
شوریده سرشت
شوریده سرشت
گفتاردرمانی حضوری، گفتاردرمانی آنلاین، گفتاردرمانی در منزل
زمینه‌های کاری: اختلال تلفظ، هوم ویزیت، ارتباط، تاخیر رشدی گفتار، CP (فلج مغزی)
تهران، توحید
نسرین کرامتی
نسرین کرامتی
گفتاردرمانی حضوری، گفتاردرمانی آنلاین
زمینه‌های کاری: تاخیر گفتار و زبان، اختلالات تلفظی(تولیدی)، اختلالات یادگیری، کم شنوایی، اختلالات یادگیری
تهران، پاسداران
گفتاردرمانی مجیدیه
گفتاردرمانی مجیدیه
ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان توسط کارشناس ارشد گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری پیش از مدرسه و دوران دبستان، اختلالات تاخیر زبان، اختلالات تلفظ، اختلالات تولید صداهای گفتاری، گفتاردرمانی طیف اتیسم
تهران، اتوبان رسالت غرب به شرق
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: نقص توجه و بیش فعالی، اختلال یادگیری، اتیسم، کاردرمانی کودکان، فلج مغزی
مجیدیه، شمس آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی زهرا نصیری پور
گفتاردرمانی و کاردرمانی زهرا نصیری پور
زمینه‌های کاری: تست شخصیت، پرخاشگری در کودکان، اختلال در خواندن و نوشتن، ارزیابی و درمان مشکلات حرکتی، سندرم داون
تهران، شهران شمالی
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و روانشناسی نگاه نوین
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و روانشناسی نگاه نوین
زمینه‌های کاری: اختلالات صوت، اتیسم، سکته مغزی، ضربه مغزی، پارکینسون
تهران، پیروزی
گفتاردرمانی و کاردرمانی محیا
گفتاردرمانی و کاردرمانی محیا
خدمات بصورت حضوری در کلینیک و بصورت آنلاین ارائه می شود
زمینه‌های کاری: آموزش کودکان جهت آمادگی ورود به مدرسه، آموزش و بازی درمانی، رفتاردرمانی کودکان، کاردرمانی ذهنی کودکان با مشکلات نقص توجه و تمرکز، کاردرمانی
تهران، پاسداران
فائزه فرزادی ( سبلان )
فائزه فرزادی ( سبلان )
گفتاردرمانی و عکسبردای از حنجره
زمینه‌های کاری: تست بویایی و ارائه پکیج درمانی، اختلالات گفتار و زبان، مشکلات تلفظی کودکان، ارزیابی و درمان اختلال در خواب و خروپف، آنالیز آکوستیک
تهران، اتوبان رسالت غرب به شرق
فائزه فرزادی ( سید خندان )
فائزه فرزادی ( سید خندان )
گفتاردرمانی و عکسبردای از حنجره
زمینه‌های کاری: تست بویایی و ارائه پکیج درمانی، توانبخشی صدا در بیماران مبتلا به سرطان حنجره، مشکلات تلفظی کودکان، توانبخشی گفتار و بلع در افراد مبتلا به سکته مغزی، آنالیز آکوستیک
تهران، اتوبان رسالت غرب به شرق
فائزه فرزادی
فائزه فرزادی
گفتاردرمانی و عکسبردای از حنجره
زمینه‌های کاری: تاخیر در رشد زبان، اختلال بلع، دوبلر، ارزیابی و درمان اختلال در خواب و خروپف، درمان اختلال بلع در کودک و بزرگسالان
تهران، اتوبان رسالت غرب به شرق
فائزه فرزادی ( مجیدیه )
فائزه فرزادی ( مجیدیه )
گفتاردرمانی و عکسبردای از حنجره
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتار و زبان، ارزیابی و درمان اختلال در خواب و خروپف، تست بویایی و ارائه پکیج درمانی، مداح، لکنت
تهران، اتوبان رسالت غرب به شرق
گفتاردرمانی عطیه قزوینی
گفتاردرمانی عطیه قزوینی
گفتاردرمانی و کاردرمانی حضوری و آنلاین
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، دیرگفتاری، لکنت کودک، تاخیر گفتار و زبان، مشکلات تلفظی
تهران، خیابان شریعتی
گفتاردرمانی ساناز دهقانی
گفتاردرمانی ساناز دهقانی
کارشناسی ارشد گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: فلج مغزی، اتیسم، اختلالات یادگیری و خواندن، اختلال بیش فعالی، همه اختلالات رشدی کودکان
تهران، سعادت آباد
کاردرمانی، گفتاردرمانی و روانشناسی 786پادما
کاردرمانی، گفتاردرمانی و روانشناسی 786پادما
زمینه‌های کاری: کوتاهی آشیل، مشاوره و روانشناسی کودکان و بزرگسالان: تست هوش، پارکینسون، ارزیابی شخصیت، فلج مغزی (CP)
تهران، فلکه دوم صادقیه
گفتاردرمانی و کاردرمانی رستا
گفتاردرمانی و کاردرمانی رستا
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، ندول، اختلالات رفتاری از جمله پرخاشگری و ناخن جویدن، اجرا و تفسیر تست های سنجش هوش و مشاوره فرزند پروری، شکاف کام
تهران، فلکه دوم صادقیه
سمانه سازگارنژاد
سمانه سازگارنژاد
گفتاردرمانگر
زمینه‌های کاری: نقص و لکنت بزرگسالان، مشکل در تلفظ صداها، اختلالات گفتار زبان و ارتباط در طیف اتیسم، اختلالات ناشی از آسیب های مغزی مانند سکته مغزی و ضربه های مغزی و تومور ، اجتماعی
تهران، قیطریه
گفتاردرمانی و کاردرمانی امیدنو
گفتاردرمانی و کاردرمانی امیدنو
کاردرمانی جسمی، کاردرمانی ذهنی، گفتاردرمانی، بازی درمانی و مشاوره
زمینه‌های کاری: اختلالات تولید گفتار، بازی درمانی، آپراکسی، لکنت زبان، اختلال خواندن و نوشتن
تهران، بزرگراه رسالت
گفتاردرمانی و کاردرمانی توان افزا (شعبه رودهن)
گفتاردرمانی و کاردرمانی توان افزا (شعبه رودهن)
زمینه‌های کاری: Adhd، مشکلات تولید گفتار، شکاف کام و لب، مشاوره، کاردرمانی جسمی
تهران، رودهن
مرمر زائر
مرمر زائر
گفتار درمانی و توانبخشی بلع آنلاین و در منزل
زمینه‌های کاری: تاخیر گفتار کودکان، اختلال صوت، مشکلات بلع در نوزادان و کودکان، لکنت درکودکان و بزرگسالان، مشکلات گفتار پس از سکته ی مغزی
تهران، -
محمد صادق باقری
محمد صادق باقری
درمان تخصصی صوت خوانندگان و صداپیشگان و درمان کلیه اختلالات صوت و گفتار
زمینه‌های کاری: اختلال گفتاری ناشی از سکته و ضربه های مغزی و فلج مغزی، وضعیت غیر طبیعی زیر و بمی صدا، تاخیر در رشد طبیعی گفتار، درمان تخصصی صوت خوانندگان و صداپیشگان، ناروانی گفتار در کودکان زیر سن ۶ سال
تهران، خیابان شریعتی
گفتاردرمانی -
گفتاردرمانی -
درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: آفازی، لکنت، مشکلات شنوایی، اتیسم، اختلالات ناشی از فلج مغزی
تهران، -
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger