دکتر فرنوش عیوضی
دکتر فرنوش عیوضی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، لمینت دندان، سفید کردن دندان، بلیچینگ، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران، چیتگر
دکتر محمد روستایی
دکتر محمد روستایی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، روکش دندان، دندانپزشکی زیبایی، فیشور سیلانت، عصب کشی
تهران، خیابان ایران
دکتر حسن سحرخیز
دکتر حسن سحرخیز
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، درمان ریشه(عصب کشی)، جرمگیری دندان، ترمیم دندان، بلیچینگ
تهران، سعادت آباد
دکتر سعید صفائیان پور
دکتر سعید صفائیان پور
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، پروتز ثابت و متحرک، ترمیم دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، دنداپزشک زیبایی
اصفهان، میدان جمهوری
دکتر امیر ابرقویی
دکتر امیر ابرقویی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، بازسازی دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، روکش دندان، طرح لبخند
تهران، الهیه
دکتر زهرا نوروزیان فرد
دکتر زهرا نوروزیان فرد
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، درمان ریشه( عصب کشی)، ترمیم دندان، ونیر کامپوزیت، دندانپزشک زیبایی
تهران، آدرس مطب جردن: جردن
دکتر حانیه پاینده
دکتر حانیه پاینده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، طرح لبخند، روکش دندان، بروساژ دندان، پروتز متحرک دندان
تهران، شریعتی
دکتر میر حمید حسینی اصل نظرلو
دکتر میر حمید حسینی اصل نظرلو
فلوشیپ: ایمپلنت، زیبایی، ارتودنسی
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی )، جرم گیری، پروتز متحرک دندان، ونیر کامپوزیت، روکش دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر سینا فیروزان
دکتر سینا فیروزان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت بدون درد و خون ریزی، emax، پروتز ثابت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، روکش تمام سرامیکی
تهران، شریعتی
دکتر سینا فیروزان
دکتر سینا فیروزان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، درمان ریشه(عصب کشی)، بروساژ دندان، ترمیم دندان، لمینت دندان
تهران، خیابان ابوذر
دکتر نیلوفر چرخند
دکتر نیلوفر چرخند
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت و متحرک، بلیچینگ، ترمیم دندان، درمان ریشه، ایمپلنت
تهران، جردن
دکتر احمدرضا قزل ایاغ
دکتر احمدرضا قزل ایاغ
جراح، دندانپزشک، ایمپلنتولوژیست
زمینه‌های کاری: پروتز، طراحی لبخند، لمینیت سرامیکى، ایمپلنت، درمان ریشه
تهران، نیاوران
دکتر مریم قدس حسینی
دکتر مریم قدس حسینی
متخصص: دندانپزشکی کودکان
زمینه‌های کاری: عصب‌کشی دندان‌های شیری، فضانگهدارنده، ترمیم‌های پیشگیری، انجام خدمات دندانپزشکی کودکان غیر همکار تحت آرام بخشی و بیهوشی عمومی، کشیدن دندان کودک
تهران، بلوار فردوس شرق
دکتر فرید نیکیان
دکتر فرید نیکیان
فلوشیپ: ایمپلنت
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، پروتز ثابت و متحرک، درمان ریشه دندان(عصب کشی دندان)، ترمیم دندان، جراحی دندان عقل نهفته
تهران، سعادت آباد
دندان پزشکی رویالدنت
دندان پزشکی رویالدنت
مدیریت خانم دکتر رویا حامدی
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، بازسازی دندان، بروساژ دندان، لمینت دندان، دندانپزشکی زیبایی
تهران، خیابان شریعتی
دکتر زینب نوشاد حقیقی
دکتر زینب نوشاد حقیقی
متخصص: دندانپزشک کودکان
زمینه‌های کاری: دندانپزشکى کودکان بدون بیهوشى، ترمیم دندان کودک، ارتودنسى دندان کودک، دندانپزشکی زیبایی، عصب کشى دندان کودک
تهران، فرمانیه
دکتر شیما عظیم زاد
دکتر شیما عظیم زاد
جراح و دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، جرمگیری دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، دندانپزشکی کودکان، ونیر کامپوزیت
تهران، خیابان یوسف آباد
دکتر تینا قوامی
دکتر تینا قوامی
متخصص: دندانپزشکی کودکان
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی دندان کودکان، روکش دندان های شیری، ارتودنسی پیشگیری، ترمیم دندان های شیری، روکش دندان های دائمی جوان
تهران، دزاشیب
دکتر سید احمدرضا فاطمی
دکتر سید احمدرضا فاطمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی بیمار دیابتی، فیشور سیلانت، عصب کشی دندان های شیری، دندانپزشکی بیمار باردار، ‌دندانپزشکی بیماران فلج مغزی
تهران، میدان رهبر
دکتر صالحه هژیر
دکتر صالحه هژیر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، بازسازی دندان، فلوراید تراپی، پروتز متحرک دندان، لمینت دندان
تهران، خیابان ظفر
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان نامجو )
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان نامجو )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، روکش دندان، ایمپلنت، طرح لبخند، فلوراید تراپی
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( نظام الملک )
دکتر لیلا غیوری زاد ( نظام الملک )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، بروساژ دندان، فلوراید تراپی، جراحی دندان، روکش دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( ارامنه )
دکتر لیلا غیوری زاد ( ارامنه )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، بلیچینگ، ونیر کامپوزیت، سفید کردن دندان، ارتودنسی
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( میدان سپاه )
دکتر لیلا غیوری زاد ( میدان سپاه )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، ایمپلنت، ترمیم دندان، فلوراید تراپی
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( سه راه طالقانی )
دکتر لیلا غیوری زاد ( سه راه طالقانی )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، طرح لبخند، درمان ریشه(عصب کشی)، بازسازی دندان، پروتز ثابت دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان اجاره دار )
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان اجاره دار )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، فلوراید تراپی، لمینت دندان، دندانپزشکی زیبایی، ترمیم دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( گرگان )
دکتر لیلا غیوری زاد ( گرگان )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، اوردنچر، دندانپزشکی زیبایی، روکش دندان، ارتودنسی
تهران، خیابان نامجو
دکتر ندا هادی
دکتر ندا هادی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک، ترمیم دندان، ایمپلنت، اوردنچر، عصب کشی
تهران، ضلع شمال شرقی پل سیدخندان (بر بزرگراه رسالت)
دکتر مهتاب جوانروح
دکتر مهتاب جوانروح
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، طرح لبخند، روکش دندان، ایمپلنت، سفید کردن دندان
تهران، سعادت آباد
دکتر علیرضا انصار
دکتر علیرضا انصار
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز، ارتودنسی، جراحی دندان عقل، دندانپزشکی کودکان، ترمیم دندان
تهران، جردن
دکتر - --
دکتر - --
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، پروتز ثابت دندان، روکش دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، فیشور سیلانت
تهران، -
دکتر کاملیا علیجانی
دکتر کاملیا علیجانی
فلوشیپ: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، پروتز متحرک دندان، دندانپزشکی زیبایی، جرمگیری دندان، ایمپلنت
تهران، -
دکتر - -
دکتر - -
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، بلیچینگ، جراحی دندان، بروساژ دندان، اوردنچر
تهران
دکتر شریفه دخت عصمتی
دکتر شریفه دخت عصمتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، جرمگیری دندان، جراحی دندان، دندانپزشکی زیبایی، لمینت دندان
تهران، -
- -
- -
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، جرمگیری دندان، پی آرپی، ارتودنسی، بوتاکس
تهران، -
دکتر سامه کشاورزیان
دکتر سامه کشاورزیان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، ونیر کامپوزیت، جراحی دندان، سفید کردن دندان، بلیچینگ
تهران
دکتر ساناز غلامی طوقچی
دکتر ساناز غلامی طوقچی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، بازسازی دندان، طرح لبخند، پروتز ثابت دندان، اوردنچر
تهران
دکتر ساناز سلیمانیان فر
دکتر ساناز سلیمانیان فر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، جرمگیری دندان، ترمیم دندان، فلوراید تراپی، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران
دکتر ساناز رضازاده آذر
دکتر ساناز رضازاده آذر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، طرح لبخند، ونیر کامپوزیت، دندانپزشکی زیبایی، اوردنچر
تهران
دکتر ساناز رحمانی
دکتر ساناز رحمانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، ونیر کامپوزیت، اوردنچر، ترمیم دندان، طرح لبخند
تهران
دکتر ساناز حیدرخان طهرانی
دکتر ساناز حیدرخان طهرانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، ونیر کامپوزیت، ایمپلنت، روکش دندان، طرح لبخند
تهران
دکتر ساناز حقیقت نمینی
دکتر ساناز حقیقت نمینی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، ونیر کامپوزیت، بلیچینگ، بازسازی دندان، سفید کردن دندان
تهران
دکتر ساناز جمال زاده
دکتر ساناز جمال زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، سفید کردن دندان، فیشور سیلانت، روکش دندان، طرح لبخند
تهران
دکتر سامان فلاحی سیچانی
دکتر سامان فلاحی سیچانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، سفید کردن دندان، پروتز متحرک دندان، ونیر کامپوزیت، بازسازی دندان
تهران
دکتر سامان سید کلال
دکتر سامان سید کلال
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، دندانپزشکی کودکان، بلیچینگ، جرمگیری دندان، فلوراید تراپی
تهران
دکتر سامان شادکام
دکتر سامان شادکام
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، دندانپزشکی کودکان، لمینت دندان، جراحی دندان، جرمگیری دندان
تهران
دکتر سامان صالحیار
دکتر سامان صالحیار
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، ترمیم دندان، بلیچینگ، جراحی دندان، ایمپلنت
تهران
دکتر ساناز منوچهری کردستانی
دکتر ساناز منوچهری کردستانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، جرمگیری دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، بازسازی دندان، جراحی دندان
تهران
دکتر ساناز آقابیک لواسانی
دکتر ساناز آقابیک لواسانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، فیشور سیلانت، پروتز متحرک دندان، جرمگیری دندان، فلوراید تراپی
تهران
دکتر ساناز برزگر
دکتر ساناز برزگر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، پروتز ثابت دندان، دندانپزشکی زیبایی، ایمپلنت، دندانپزشکی کودکان
تهران
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger