دکتر سینا فیروزان (مهران)
دکتر سینا فیروزان (مهران)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت emax، پروتز متحرک دندان، بلیچینگ، جراحی ایمپلنت، بازسازی دندان
تهران، شریعتی
دکتر مهران همتی
دکتر مهران همتی
خدمات دندانپزشکی بر پایه مهندسی پزشکی با استفاده از تکنیک دیجیتال و لیزر
زمینه‌های کاری: ایمپلنت تخصصی فک های نازک و تحلیل رفته، ایمپلنت، خدمات زیبایی فک و دهان با تجهیزات پیشرفته، خدمات درمانی فک و دهان با تجهیزات پیشرفته، فک
تهران، پاسداران شمالی
دکتر مهران شهابی
دکتر مهران شهابی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، فلوراید تراپی، جرمگیری دندان، جراحی دندان، ونیر کامپوزیت
تهران
دکتر مهران طالب خان گروسی
دکتر مهران طالب خان گروسی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، ترمیم دندان، بروساژ دندان، فلوراید تراپی، جراحی دندان
تهران
دکتر مهران شکوهی زاده
دکتر مهران شکوهی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، فلوراید تراپی، جرمگیری دندان، طرح لبخند، فیشور سیلانت
تهران
دکتر مهران شاهدی
دکتر مهران شاهدی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، بازسازی دندان، بلیچینگ، فلوراید تراپی، طرح لبخند
تهران
دکتر مهران سجادی نائینی
دکتر مهران سجادی نائینی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، جرمگیری دندان، بازسازی دندان، بروساژ دندان، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر مهران زرین مکان
دکتر مهران زرین مکان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، ایمپلنت، اوردنچر، پروتز متحرک دندان، ارتودنسی
تهران
دکتر مهران زاده عطار
دکتر مهران زاده عطار
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، روکش دندان، پروتز متحرک دندان، ترمیم دندان، ایمپلنت
تهران
دکتر مهران اوینی
دکتر مهران اوینی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، دندانپزشکی زیبایی، فلوراید تراپی، فیشور سیلانت، جرمگیری دندان
تهران
دکتر مهران امینی
دکتر مهران امینی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، بازسازی دندان، فلوراید تراپی، دندانپزشکی زیبایی، ونیر کامپوزیت
تهران
دکتر مهران احمدیان
دکتر مهران احمدیان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، بروساژ دندان، بلیچینگ، فلوراید تراپی، سفید کردن دندان
تهران
دکتر مهدی مهران علوی رضوی راوری
دکتر مهدی مهران علوی رضوی راوری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، بازسازی دندان، جراحی دندان، ایمپلنت، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر مریم مهران فر
دکتر مریم مهران فر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، پروتز متحرک دندان، ارتودنسی، ترمیم دندان، دندانپزشکی زیبایی
تهران
دکتر محمدرضا مهران اصل
دکتر محمدرضا مهران اصل
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، بلیچینگ، ونیر کامپوزیت، فلوراید تراپی، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر محمد رضا مهران اصل
دکتر محمد رضا مهران اصل
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، ونیر کامپوزیت، جرمگیری دندان، بروساژ دندان، ترمیم دندان
تهران
دکتر مجید مهران
دکتر مجید مهران
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، دندانپزشکی زیبایی، فلوراید تراپی، ایمپلنت، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر مهران طائرقدسی
دکتر مهران طائرقدسی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، فلوراید تراپی، دندانپزشکی کودکان، ترمیم دندان
تهران
دکتر مهران امینی
دکتر مهران امینی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جراح دندانپزشک
تهران، میدان رسالت
دکتر مهران فربیز
دکتر مهران فربیز
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز ثابت دندان، بروساژ دندان، ارتودنسی
تهران
دکتر مهران فلاح
دکتر مهران فلاح
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، جرمگیری دندان، اوردنچر، بروساژ دندان، ایمپلنت
تهران
دکتر مهران قراگوزلو
دکتر مهران قراگوزلو
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، ترمیم دندان، بازسازی دندان، طرح لبخند، جرمگیری دندان
تهران
دکتر مهران کمالی نائینی
دکتر مهران کمالی نائینی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، سفید کردن دندان، فیشور سیلانت، فلوراید تراپی، طرح لبخند
تهران
دکتر مهران ماپار
دکتر مهران ماپار
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، پروتز ثابت دندان، جرمگیری دندان، فلوراید تراپی، بلیچینگ
تهران
دکتر مهران مرادی فارسانی
دکتر مهران مرادی فارسانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، طرح لبخند، جرمگیری دندان، بازسازی دندان، جراحی دندان
تهران
دکتر مهران موسوی زاده
دکتر مهران موسوی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، پروتز ثابت دندان، جراحی دندان، ارتودنسی، ترمیم دندان
تهران
دکتر مهران مومنی
دکتر مهران مومنی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، بلیچینگ، بازسازی دندان، ایمپلنت، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر مهران نوربخش
دکتر مهران نوربخش
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، روکش دندان، فلوراید تراپی، ایمپلنت، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر مهران نوری
دکتر مهران نوری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، سفید کردن دندان، جرمگیری دندان، طرح لبخند، ترمیم دندان
تهران
دکتر مهرانگیز حسینی نژاد
دکتر مهرانگیز حسینی نژاد
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، پروتز ثابت دندان، جرمگیری دندان، بازسازی دندان، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران
دکتر مهرانگیز قاسمی
دکتر مهرانگیز قاسمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، سفید کردن دندان، روکش دندان، بروساژ دندان، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر مهرانه شیروانیان
دکتر مهرانه شیروانیان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، روکش دندان، جراحی دندان، ترمیم دندان، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر میترا عیسایی (مهران)
دکتر میترا عیسایی (مهران)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، دندانپزشکی زیبایی، ترمیم دندان، بازسازی دندان، سفید کردن دندان
تهران، پاسداران
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger