دکتر محمد کاظم جواهری
دکتر محمد کاظم جواهری
دکتری روانشناسی بالینی
زمینه‌های کاری: روانکاوی، مداخله در بحران های خودکشی، درمان وسواس، روانشناس بالینی، خانواده درمانگر
کرج، چهارراه طالقانی
رویا نعمتی
رویا نعمتی
متخصص: روانشناسی
زمینه‌های کاری: مشاوره تربیت، مشاوره هوش، درمان اضطراب، مشاوره خانواده، درمان اختلالات جنسی
کرج، چهارراه طالقانی
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger