دکتر سینا فیروزان (فلاح)
دکتر سینا فیروزان (فلاح)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، بروساژ دندان، طرح لبخند، لمینت دندان، روکش تمام سرامیکی
تهران، خیابان ابوذر
دکتر علیرضا فلاحتی
دکتر علیرضا فلاحتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز متحرک دندان، فلوراید تراپی، جرمگیری دندان
تهران
دکتر احمدرضا فلاحی
دکتر احمدرضا فلاحی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، لمینت دندان، فیشور سیلانت، بازسازی دندان، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر اشرف فلاح
دکتر اشرف فلاح
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، ترمیم دندان، لمینت دندان، ایمپلنت، بلیچینگ
تهران
دکتر پروین سلیمان فلاح
دکتر پروین سلیمان فلاح
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، دندانپزشکی زیبایی، بلیچینگ، جراحی دندان، روکش دندان
تهران
دکتر پوریا فلاح عابد
دکتر پوریا فلاح عابد
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، لمینت دندان، بلیچینگ، دندانپزشکی زیبایی، اوردنچر
تهران
دکتر حامد فلاحی سیچانی
دکتر حامد فلاحی سیچانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، سفید کردن دندان، بازسازی دندان، لمینت دندان، روکش دندان
تهران
دکتر سامان فلاحی سیچانی
دکتر سامان فلاحی سیچانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، جراحی دندان، جرمگیری دندان، بروساژ دندان، لمینت دندان
تهران
دکتر سپیده فلاح کوشکی
دکتر سپیده فلاح کوشکی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، دندانپزشکی زیبایی، پروتز متحرک دندان، فلوراید تراپی، فیشور سیلانت
تهران
دکتر سروش فلاحی سیچانی
دکتر سروش فلاحی سیچانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، ترمیم دندان، دندانپزشکی کودکان، ایمپلنت، فیشور سیلانت
تهران
دکتر سعید فلاح نژاد
دکتر سعید فلاح نژاد
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، ترمیم دندان، فلوراید تراپی، طرح لبخند، لمینت دندان
تهران
دکتر علیرضا فلاح
دکتر علیرضا فلاح
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، اوردنچر، ارتودنسی، ونیر کامپوزیت، بازسازی دندان
تهران
دکتر مهدی انصافیان ( فلاح )
دکتر مهدی انصافیان ( فلاح )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، بروساژ دندان، ارتودنسی، ونیر کامپوزیت، بازسازی دندان
تهران، میدان ابوذر (فلاح)
دکتر فرساد فلاحی
دکتر فرساد فلاحی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، بروساژ دندان، دندانپزشکی کودکان، طرح لبخند، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر فرناز فلاح زاده
دکتر فرناز فلاح زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، طرح لبخند، فلوراید تراپی، بروساژ دندان، دندانپزشکی زیبایی
تهران
دکتر محمد حسین فلاح
دکتر محمد حسین فلاح
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، بلیچینگ، جرمگیری دندان، روکش دندان، بروساژ دندان
تهران
دکتر محمدرضا فلاحی
دکتر محمدرضا فلاحی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، جرمگیری دندان، دندانپزشکی زیبایی، لمینت دندان، ترمیم دندان
تهران
دکتر مسعود فلاحی
دکتر مسعود فلاحی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، ارتودنسی، ترمیم دندان، فلوراید تراپی، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر مهدی فلاح راد
دکتر مهدی فلاح راد
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، پروتز متحرک دندان، طرح لبخند، بازسازی دندان، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر مهران فلاح
دکتر مهران فلاح
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، جراحی دندان، ایمپلنت، درمان ریشه(عصب کشی)، جرمگیری دندان
تهران
دکتر مهرداد غلامعلی فلاح
دکتر مهرداد غلامعلی فلاح
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، جرمگیری دندان، ایمپلنت، دندانپزشکی کودکان، بروساژ دندان
تهران
دکتر ناهید یکه فلاح
دکتر ناهید یکه فلاح
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، ایمپلنت، درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز ثابت دندان، سفید کردن دندان
تهران
دکتر ندا اسماعیلی فلاح
دکتر ندا اسماعیلی فلاح
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، بلیچینگ، درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز ثابت دندان، دندانپزشکی زیبایی
تهران
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger