دکتر مریم حاجی احمدی
دکتر مریم حاجی احمدی
متخصص: دندانپزشکی کودکان و نوجوانان
زمینه‌های کاری: روکش دندان شیری، ترمیم‌های پیشگیری، فیشور سیلانت (شیاربندی)، ترمیم‌های همرنگ دندان، درمان ریشه دندان‌های دائمی نابالغ
اصفهان، خیابان توحید میانی
دکتر نجمه اخلاقی
دکتر نجمه اخلاقی
متخصص: دندانپزشکی کودکان
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، درمان ریشه دندان‌های دائمی نابالغ، ترمیم‌های همرنگ دندان، انجام خدمات دندانپزشکی کودکان تحت آرام بخشی و بیهوشی عمومی، ترمیم آمالگام
اصفهان، بلوار دانشگاه
دکتر شیرین رضوانی حبیب آبادی
دکتر شیرین رضوانی حبیب آبادی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، فیشور سیلانت، پروتز متحرک دندان، پروتز ثابت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)
اصفهان
دکتر شیرین شاه ناصری
دکتر شیرین شاه ناصری
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، ونیر کامپوزیت، فیشور سیلانت، ایمپلنت، روکش دندان
اصفهان
دکتر شیرین عمرانی
دکتر شیرین عمرانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، طرح لبخند، سفید کردن دندان، جراحی دندان، بازسازی دندان
اصفهان
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger