دکتر فرشته حقیقت Dr Fereshteh Haghighat (بزرگمهر)
دکتر فرشته حقیقت Dr Fereshteh Haghighat (بزرگمهر)
زنان، زایمان و نازایی - OB & GYN & INFERTILITY
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، هیستروسکوپی، HYSTERECTOMY، APR، آزمایش پاپ اسمیر
اصفهان، بزرگراه شهید آقابابایی
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger