دکتر سینا فیروزان (گلچین)
دکتر سینا فیروزان (گلچین)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، ایمپلنت، ونیر کامپوزیت، پروتز متحرک دندان، جراحی دندان
تهران، خیابان ابوذر
دکتر فرشته گلچین
دکتر فرشته گلچین
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز ثابت دندان، بروساژ دندان، دندانپزشکی کودکان، دندانپزشکی زیبایی
تهران
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger