مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( دماوند )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( دماوند )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی بزرگسالان، سمعک، شنوایی سنجی کودک، تنظیم سمعک، ادیومتری
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( قنات کوثر )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( قنات کوثر )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی کودک، سمعک پشت گوشی، ادیومتری، تنظیم سمعک، سمعک نامرئی
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( نارمک )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( نارمک )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سنجش شنوایی بزرگسالان، سنجش شنوایی تحصصی کودک، تنظیم سمعک، ABR، شنوایی سنجی بزرگسالان
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( امام حسین )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( امام حسین )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سمعک پشت گوشی، سنجش شنوایی بزرگسالان، سنجش شنوایی تحصصی کودک، ادیومتری، سمعک نامرئی
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( رسالت )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( رسالت )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی کودک، ادیومتری، سمعک، سنجش شنوایی بزرگسالان، سمعک نامرئی
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( تهرانپارس )
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک ( تهرانپارس )
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سنجش شنوایی تحصصی کودک، ABR، سمعک پشت گوشی، ادیومتری، سنجش شنوایی بزرگسالان
تهران، سه راه تهرانپارس
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک
مرکز تخصصی سنجش شنوایی و سمعک کودک و بزرگسال پژواک
شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: سمعک پشت گوشی، تنظیم سمعک، ABR، ادیومتری، سنجش شنوایی تحصصی کودک
تهران، سه راه تهرانپارس
شنوایی شناسی و سمعک بیمارستان دی
شنوایی شناسی و سمعک بیمارستان دی
مرکز فوق تخصصی شنوایی سنجی
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی، تعمیر سمعک در تهران، تعمیر سمعک دیجیتال، تنظیم انواع سمعک دیجیتال و هوشمند، تعمیر سمعک
تهران، خیابان ولیعصر
شنوایی شناسی و سمعک ثمین آوا
شنوایی شناسی و سمعک ثمین آوا
زمینه‌های کاری: تعمیر سمعک نامرئی، تعمیر سمعک، تجویز سمعک نامرئی دیجیتال و هوشمند، تجویز انواع سمعک، ساخت قالبهای ضد آب و ضد صدا
تهران، خیابان فلسطین جنوبی
شنوایی شناسی و سمعک درمانگاه شبانه روزی استخر
شنوایی شناسی و سمعک درمانگاه شبانه روزی استخر
زمینه‌های کاری: ارزیابی شنوایی کودکان و بزرگسالان، تنظیم و تجویز انواع سمعک دیجیتال و هوشمند و وایرلس، کیت نظافت و ...)، ساخت قالب سمعک پشت گوشی، انواع لوازم جانبی سمعک ( باتری
تهران، خیابان هلال احمر
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( دهدشت )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( دهدشت )
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک نامرئی، نوارگوش، ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان، تعمیر سمعک، تجویز سمعک پشت گوشی
دهدشت، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( سیسخت )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( سیسخت )
زمینه‌های کاری: ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان، بررسی وزوز و سرگیجه، تعمیر سمعک دیجیتال، تعمیر سمعک در تهران، تنظیم انواع سمعک دیجیتال و هوشمند
سیسخت، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( لنده )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( لنده )
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک پشت گوشی، تعمیر سمعک، تجویز سمعک دیجیتال و هوشمند، انجام تمامی تست های شنوایی و گوش، تعمیر سمعک در تهران
لنده، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
زمینه‌های کاری: نوارگوش، تجویز و تنظیم انواع سمعک، رفع مشکل نویز و صوت کشیدن سمعک، ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان، ساخت قالبهای ضد آب و ضد صدا
یاسوج، بلوار ارتش
شنوایی شناسی و سمعک تهران
شنوایی شناسی و سمعک تهران
زمینه‌های کاری: وزوز گوش، تعویض سمعک قدیمی و نو، سمعک نامرئی، باطری سمعک، سمعک هوشمند
تهران، -
شنوایی شناسی و سمعک تهران
شنوایی شناسی و سمعک تهران
زمینه‌های کاری: ارائه کلیه خدمات سمعک، ارائه جدیدترین سمعک های هوشمند زیمنس آلمان و سایر برند های معتبر اروپایی، ساخت انواع قالب، ارائه سمعک های فوق نامرئی در مدل های داخل گوشی و پشت گوشی، ارائه سمعک های نامرئی فوری و بدون نیاز به قالب گیری
تهران، -
شنوایی شناسی و سمعک خیابان شریعتی
شنوایی شناسی و سمعک خیابان شریعتی
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی، ارزیابی و درمان وزوز گوش، تعمیر سمعک، آزمایش های تخصصی شنوایی نوزادان و کودکان و بزرگسالان، تجویز سمعک های هوشمند نامرئی
تهران، -
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger