دکتر سینا فیروزان (قبا)
دکتر سینا فیروزان (قبا)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش تمام سرامیکی، لمینت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، لمینت، ایمپلنت فوری
تهران، شریعتی
دکتر نازنین قبادی
دکتر نازنین قبادی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، ونیر کامپوزیت، سفید کردن دندان، دندانپزشکی کودکان، جرمگیری دندان
تهران
دکتر میترا عیسایی (قبا)
دکتر میترا عیسایی (قبا)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، پروتز ثابت دندان، ترمیم دندان، بلیچینگ، لمینت دندان
تهران، پاسداران
دکتر مهدی قبادی
دکتر مهدی قبادی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، بلیچینگ، درمان ریشه(عصب کشی)، سفید کردن دندان، ترمیم دندان
تهران
دکتر گلاره قبادی بیگوند
دکتر گلاره قبادی بیگوند
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، پروتز ثابت دندان، فلوراید تراپی، بلیچینگ، اوردنچر
تهران
دکتر کورش قبادی
دکتر کورش قبادی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، جراحی دندان، لمینت دندان، بلیچینگ، بازسازی دندان
تهران
دکتر قباد طاهرخانی
دکتر قباد طاهرخانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، بازسازی دندان، ترمیم دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، روکش دندان
تهران
دکتر سعیده قبادیان
دکتر سعیده قبادیان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، بروساژ دندان، لمینت دندان، روکش دندان، ترمیم دندان
تهران
دکتر زهرا قبادی دانا
دکتر زهرا قبادی دانا
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، ترمیم دندان، دندانپزشکی زیبایی، درمان ریشه(عصب کشی)، جرمگیری دندان
تهران
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger