کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (شرق تهران)
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (شرق تهران)
زمینه‌های کاری: اختلال صوت، آفازی، کاردرمانی ادراکی حرکتی، رفتاردرمانی، وضوح گفتار پایین
تهران، پیروزی
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger