ماما گناوه
ماما گناوه
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: انجام زایمان، بیماریهای زنان و زایمان، مراقبت های دوران یائسگی، معاینه سینه با دستگاه برست لایت، گذاشتن و خروج ایودی
بندر گناوه
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger