گفتاردرمانی ، کاردرمانی و روانشناسی نگاه نوین (خیابان دماوند)
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و روانشناسی نگاه نوین (خیابان دماوند)
زمینه‌های کاری: مشکلات تولید گفتار، نوروفیدبک، مشکلات تلفظ، سندروم داون، سکته مغزی
تهران، پیروزی
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (خیابان دماوند)
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (خیابان دماوند)
زمینه‌های کاری: اختلال صوت، آفازی، کاردرمانی ادراکی حرکتی، رفتاردرمانی، وضوح گفتار پایین
تهران، پیروزی
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger