توانبخشی سالاریان (امامت)
توانبخشی سالاریان (امامت)
کاردرمانی، گفتاردرمانی، ارتوپد فنی
زمینه‌های کاری: مشاوره، مشکلات تولید گفتار، شکاف کام و لب، اختلالات صوت، تاخیر رشدی
رودهن، بلوار امامت
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger