شنوایی شناسی و سمعک بخارست
شنوایی شناسی و سمعک بخارست
زمینه‌های کاری: ارزیابی جامع سیستم شنوایی و تعادل، ارزیابی و توانبخشی سیستم‌شنوایی مرکزی، ارزیابی و توانبخشی وزوز گوش، تجویز و تنظیم انواع سمعک های هوشمند و وایرلس داخل گوشی و پشت گوشی، ساخت انواع قالب ضد آب ضد صوت و قالبهای سمعک
تهران، میدان آرژانتین
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
زمینه‌های کاری: نوارگوش، تجویز و تنظیم انواع سمعک، رفع مشکل نویز و صوت کشیدن سمعک، ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان، ساخت قالبهای ضد آب و ضد صدا
یاسوج، بلوار ارتش
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( لنده )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( لنده )
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک پشت گوشی، تعمیر سمعک، تجویز سمعک دیجیتال و هوشمند، انجام تمامی تست های شنوایی و گوش، تعمیر سمعک در تهران
لنده، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( دهدشت )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( دهدشت )
زمینه‌های کاری: تجویز سمعک نامرئی، نوارگوش، ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان، تعمیر سمعک، تجویز سمعک پشت گوشی
دهدشت، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( سیسخت )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( سیسخت )
زمینه‌های کاری: ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان، بررسی وزوز و سرگیجه، تعمیر سمعک دیجیتال، تعمیر سمعک در تهران، تنظیم انواع سمعک دیجیتال و هوشمند
سیسخت، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک تهران
شنوایی شناسی و سمعک تهران
زمینه‌های کاری: وزوز گوش، تعویض سمعک قدیمی و نو، سمعک نامرئی، باطری سمعک، سمعک هوشمند
تهران، -
شنوایی شناسی و سمعک خیابان شریعتی
شنوایی شناسی و سمعک خیابان شریعتی
زمینه‌های کاری: شنوایی سنجی، ارزیابی و درمان وزوز گوش، تعمیر سمعک، آزمایش های تخصصی شنوایی نوزادان و کودکان و بزرگسالان، تجویز سمعک های هوشمند نامرئی
تهران، -
شنوایی شناسی و وزوز گوش تهران
شنوایی شناسی و وزوز گوش تهران
زمینه‌های کاری: افت شنوایی، سرگیجه، فراشنوایی، تینیتوس
تهران، خیابان شریعتی
دکتر نیما رضا زاده
دکتر نیما رضا زاده
پزشک عمومی
زمینه‌های کاری: توانبخشی سرگیجه، تنظیم سمعک‌های پیشرفته، ارزیابی سرگیجه، مانورهای توانبخشی سرگیجه، ارزیابی شنوایی بزرگسالان
تهران، میدان ونک
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger