دکتر - --
دکتر - --
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، درمان ریشه(عصب کشی)، جرمگیری دندان، فیشور سیلانت، لمینت دندان
تهران، -
دکتر امیر ابرقویی
دکتر امیر ابرقویی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، پروتز متحرک دندان، ایمپلنت، درمان ریشه(عصب کشی)، دندانپزشکی کودکان
تهران، الهیه
دکتر زهرا نوروزیان فرد
دکتر زهرا نوروزیان فرد
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز، لمینت دندان، ونیر کامپوزیت، ترمیم دندان، فلوراید تراپی
تهران، آدرس مطب جردن: جردن
دکتر حانیه پاینده
دکتر حانیه پاینده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، ایمپلنت، روکش دندان، فلوراید تراپی، سفید کردن دندان
تهران، شریعتی
دکتر میر حمید حسینی اصل نظرلو
دکتر میر حمید حسینی اصل نظرلو
فلوشیپ: ایمپلنت، زیبایی، ارتودنسی
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، ایمپلنت، روکش دندان، دندانپزشکی زیبایی، ونیر کامپوزیت
تهران، خیابان شریعتی
دکتر سینا فیروزان
دکتر سینا فیروزان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، جراحی بدون درد، روکش زیرکونیا، ایمپلنت یک روزه، جراحی ایمپلنت
تهران، شریعتی
دکتر سینا فیروزان
دکتر سینا فیروزان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت یک روزه، ایمپلنت دیجیتال، لمینت emax، جراحی بدون درد، ونیر کامپوزیت
تهران، خیابان ابوذر
دندان پزشکی رویالدنت
دندان پزشکی رویالدنت
مدیریت خانم دکتر رویا حامدی
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، ارتودنسی، دندانپزشکی کودکان، بازسازی دندان، لمینت دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر شیما عظیم زاد
دکتر شیما عظیم زاد
جراح و دندانپزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، اوردنچر، بروساژ دندان، بلیچینگ، دندانپزشکی زیبایی
تهران، خیابان یوسف آباد
دکتر صالحه هژیر
دکتر صالحه هژیر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، فیشور سیلانت، پروتز ثابت دندان، روکش دندان، پروتز متحرک دندان
تهران، خیابان ظفر
دکتر لیلا غیوری زاد ( گرگان )
دکتر لیلا غیوری زاد ( گرگان )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، ایمپلنت، فلوراید تراپی، لمینت دندان، بازسازی دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان اجاره دار )
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان اجاره دار )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، جرمگیری دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، ارتودنسی، ونیر کامپوزیت
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( سه راه طالقانی )
دکتر لیلا غیوری زاد ( سه راه طالقانی )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، دندانپزشکی زیبایی، اوردنچر، فیشور سیلانت، ترمیم دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( میدان سپاه )
دکتر لیلا غیوری زاد ( میدان سپاه )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، بازسازی دندان، پروتز ثابت دندان، ایمپلنت، ونیر کامپوزیت
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( ارامنه )
دکتر لیلا غیوری زاد ( ارامنه )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، فیشور سیلانت، فلوراید تراپی، سفید کردن دندان، دندانپزشکی زیبایی
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( نظام الملک )
دکتر لیلا غیوری زاد ( نظام الملک )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، بروساژ دندان، اوردنچر، طرح لبخند، ونیر کامپوزیت
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان نامجو )
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان نامجو )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، دندانپزشکی زیبایی، جراحی دندان، اوردنچر، روکش دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر ندا هادی
دکتر ندا هادی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، لمینت دندان، ترمیم دندان، ونیر کامپوزیت، روکش دندان
تهران، ضلع شمال شرقی پل سیدخندان (بر بزرگراه رسالت)
دکتر مهتاب جوانروح
دکتر مهتاب جوانروح
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، سفید کردن دندان، دندانپزشکی زیبایی، ونیر کامپوزیت، لمینت دندان
تهران، سعادت آباد
دکتر کاملیا علیجانی
دکتر کاملیا علیجانی
فلوشیپ: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، طرح لبخند، بلیچینگ، ترمیم دندان، روکش دندان
تهران، -
دکتر شریفه دخت عصمتی
دکتر شریفه دخت عصمتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، ترمیم دندان، بروساژ دندان، پی آرپی، فیشور سیلانت
تهران، -
- -
- -
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پی آرپی، جرمگیری دندان، ترمیم دندان، لمینت دندان، بلیچینگ
تهران، -
دکتر ساناز منوچهری کردستانی
دکتر ساناز منوچهری کردستانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، درمان ریشه(عصب کشی)، دندانپزشکی زیبایی، لمینت دندان، بازسازی دندان
تهران
دکتر سپیده بدری اهری
دکتر سپیده بدری اهری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، فیشور سیلانت، دندانپزشکی کودکان، درمان ریشه(عصب کشی)، لمینت دندان
تهران
دکتر ساناز مهدی زاده
دکتر ساناز مهدی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، دندانپزشکی زیبایی، پروتز ثابت دندان، طرح لبخند، بروساژ دندان
تهران
دکتر ساناز نقی زاده
دکتر ساناز نقی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، اوردنچر، فلوراید تراپی، ترمیم دندان، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر ساناز هاشمی
دکتر ساناز هاشمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، فیشور سیلانت، طرح لبخند، بروساژ دندان، بلیچینگ
تهران
دکتر ساناز ولدی
دکتر ساناز ولدی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، پروتز متحرک دندان، لمینت دندان، روکش دندان، طرح لبخند
تهران
دکتر ساناز یزدانی
دکتر ساناز یزدانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، ونیر کامپوزیت، درمان ریشه(عصب کشی)، فلوراید تراپی، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر ساناز یوسفی مقدم
دکتر ساناز یوسفی مقدم
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، طرح لبخند، ارتودنسی، جراحی دندان، بازسازی دندان
تهران
دکتر ساندرا خدابنده لو
دکتر ساندرا خدابنده لو
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، ایمپلنت، روکش دندان، دندانپزشکی زیبایی، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران
دکتر سانیا شمس زاده
دکتر سانیا شمس زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، بروساژ دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، ایمپلنت، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر ساویز شاهسواری
دکتر ساویز شاهسواری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، فیشور سیلانت، روکش دندان، پروتز ثابت دندان، جراحی دندان
تهران
دکتر ساویز لوزانی
دکتر ساویز لوزانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، پروتز متحرک دندان، فیشور سیلانت، ایمپلنت، بازسازی دندان
تهران
دکتر ساینا پراینده
دکتر ساینا پراینده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، دندانپزشکی کودکان، طرح لبخند، لمینت دندان، سفید کردن دندان
تهران
دکتر ساینا شیرازی
دکتر ساینا شیرازی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، اوردنچر، بروساژ دندان، پروتز متحرک دندان، لمینت دندان
تهران
دکتر سبا آقائی
دکتر سبا آقائی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، ایمپلنت، ارتودنسی، جرمگیری دندان، دندانپزشکی زیبایی
تهران
دکتر ساسان ولی زاده
دکتر ساسان ولی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، ونیر کامپوزیت، روکش دندان، ترمیم دندان، ایمپلنت
تهران
دکتر سپیده بختیاری
دکتر سپیده بختیاری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، پروتز متحرک دندان، دندانپزشکی کودکان، بروساژ دندان، جراحی دندان
تهران
دکتر سپیده امیری
دکتر سپیده امیری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، ونیر کامپوزیت، دندانپزشکی زیبایی، لمینت دندان، ترمیم دندان
تهران
دکتر سپیده ابریشمی
دکتر سپیده ابریشمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، جراحی دندان، ایمپلنت، ونیر کامپوزیت، ارتودنسی
تهران
دکتر سپهر طباطبائی
دکتر سپهر طباطبائی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، لمینت دندان، سفید کردن دندان، پروتز متحرک دندان، فیشور سیلانت
تهران
دکتر سپهر ترابی
دکتر سپهر ترابی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، ونیر کامپوزیت، دندانپزشکی کودکان، روکش دندان، لمینت دندان
تهران
دکتر سپند قاسمی
دکتر سپند قاسمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، ونیر کامپوزیت، طرح لبخند، ایمپلنت، اوردنچر
تهران
دکتر سایه حکیمی جاهد
دکتر سایه حکیمی جاهد
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، بازسازی دندان، دندانپزشکی کودکان، روکش دندان، جراحی دندان
تهران
دکتر سایه احسانی
دکتر سایه احسانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، بلیچینگ، اوردنچر، ونیر کامپوزیت، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر سایه جبه دار مارالانی
دکتر سایه جبه دار مارالانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، ترمیم دندان، ایمپلنت، ونیر کامپوزیت، بلیچینگ
تهران
دکتر سایه حجازی
دکتر سایه حجازی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، بلیچینگ، ترمیم دندان، اوردنچر، ارتودنسی
تهران
دکتر سایه معصومی
دکتر سایه معصومی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، ایمپلنت، ترمیم دندان، بلیچینگ، جرمگیری دندان
تهران
دکتر سایه هادیان فر
دکتر سایه هادیان فر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، سفید کردن دندان، اوردنچر، بلیچینگ، جراحی دندان
تهران
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger