دکتر میر حمید حسینی اصل نظرلو (حکمت)
دکتر میر حمید حسینی اصل نظرلو (حکمت)
فلوشیپ: ایمپلنت، زیبایی، ارتودنسی
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، جراحی دندان، پروتز ثابت دندان، روکش دندان، جراحی دندان نهفته
تهران، خیابان شریعتی
دکتر ملیحه حکمتی فر
دکتر ملیحه حکمتی فر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، درمان ریشه(عصب کشی)، ارتودنسی، طرح لبخند، ایمپلنت
تهران
دکتر کمال حکمت
دکتر کمال حکمت
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، فلوراید تراپی، جرمگیری دندان، ایمپلنت، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران
دکتر عبدالرضا حکمتی
دکتر عبدالرضا حکمتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، اوردنچر، لمینت دندان، فلوراید تراپی، روکش دندان
تهران
دکتر سودابه حکمت یزدی
دکتر سودابه حکمت یزدی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، پروتز ثابت دندان، پروتز متحرک دندان، ونیر کامپوزیت، روکش دندان
تهران
دکتر حکمت اله جاندوست
دکتر حکمت اله جاندوست
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، جراحی دندان، فلوراید تراپی، ایمپلنت، ارتودنسی
تهران
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger