گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش (استاد معین)
گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش (استاد معین)
گفتاردرمانی، کاردرمانی، بازی درمانی، گروه درمانی، موسیقی درمانی، تست هوش، داریوش نیکبخت
زمینه‌های کاری: آسیب های نخاعی، آفازی، آسیب عصب و تاندون دست، اختلالات صوت، کم شنوایی
تهران، خیابان آزادی
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger