گفتاردرمانی ، کاردرمانی و روانشناسی نگاه نوین (شرق تهران)
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و روانشناسی نگاه نوین (شرق تهران)
زمینه‌های کاری: مشاوره رفتاری و تحصیلی توسط روانشناسان متخصص، ضربه مغزی، مشکلات تلفظ، اتیسم، tdcs
تهران، پیروزی
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (شرق تهران)
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (شرق تهران)
زمینه‌های کاری: ماساز درمانی، کم توانی ذهنی، اتیسم، کم شنوایی، اختلال صوت
تهران، پیروزی
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( تهران نو )
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( تهران نو )
زمینه‌های کاری: اختلالات تاخیر در رشد گفتار و زبان، اختلالات تلفظی، کاردرمانی جسمی اختلالات ارتوپدیک، کاردرمانی ذهنی اختلالات اتیسم، کاردرمانی جسمی اختلالات نورولوژیک
تهران، تهرانپارس
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( تهرانپارس )
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( تهرانپارس )
زمینه‌های کاری: اتیسم، اختلالات تاخیر در رشد گفتار و زبان، کاردرمانی ذهنی تاخیر ذهنی، اختلالات یادگیری، کاردرمانی جسمی اختلالات ارتوپدیک
تهران، تهرانپارس
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( نارمک )
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( نارمک )
زمینه‌های کاری: کاردرمانی ذهنی یادگیری، کاردرمانی ذهنی بیش فعالی، اختلالات تلفظی، اتیسم، کاردرمانی ذهنی اختلالات رفتاری
تهران، تهرانپارس
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( حکیمیه )
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( حکیمیه )
زمینه‌های کاری: اختلالات تلفظی، کاردرمانی ذهنی تاخیر ذهنی، تاخیر در رشد گفتار، کاردرمانی حسی و حرکتی برای درمان انواع اختلالات حسی ناشی از بیش فعالی، کاردرمانی ذهنی اختلالات رفتاری
تهران، تهرانپارس
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق
زمینه‌های کاری: کاردرمانی جسمی تاخیر رشد، کاردرمانی جسمی، کاردرمانی حسی و حرکتی برای درمان انواع اختلالات حسی ناشی از بیش فعالی، کاردرمانی ذهنی یادگیری، اتیسم
تهران، تهرانپارس
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: کاردرمانی جسمی، گفتاردرمانی رسالت، درمان لکنت، اختلالات صوت، بیش فعالی
تهران، شمس آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: اختلال یادگیری، اتیسم، آفازی، دیستروفی عضلانی، اتیسم
تهران، شمس آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، کاردرمانی شناختی، گفتاردرمانی رسالت، گفتاردرمانی میدان ملت، اختلالات ارتوپدی
میدان ملت، شمس آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: توانبخشی مجیدیه شمالی، اختلالات بلع، کاردرمانی کودکان، کاردرمانی ذهنی، اختلالات ارتوپدی
مجیدیه، شمس آباد
کاردرمانی و گفتاردرمانی دکتر حسینی سیانکی (شعبه شرق)
کاردرمانی و گفتاردرمانی دکتر حسینی سیانکی (شعبه شرق)
زمینه‌های کاری: کار درمانی حسی، آب درمانی، انواع تست های هوش، کار درمانی درکی حرکتی، گفتار درمانی
تهران، -
فیزیوتراپی باران
فیزیوتراپی باران
متخصص: فیزیوتراپی ورزشی تهرانپارس، شرق تهران
زمینه‌های کاری: لیزر پرتوان، Dry needling، شا ک ویو تراپی، کاردرمانی و توانبخشی دست
تهران، تهرانپارس
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger