گفتاردرمانی ، کاردرمانی و روانشناسی نگاه نوین (تهران نو)
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و روانشناسی نگاه نوین (تهران نو)
زمینه‌های کاری: مشاوره رفتاری و تحصیلی توسط روانشناسان متخصص، ضربه مغزی، مشکلات تلفظ، اتیسم، tdcs
تهران، پیروزی
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (تهران نو)
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (تهران نو)
زمینه‌های کاری: ماساز درمانی، کم توانی ذهنی، اتیسم، کم شنوایی، اختلال صوت
تهران، پیروزی
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( تهران نو )
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( تهران نو )
زمینه‌های کاری: اختلالات تاخیر در رشد گفتار و زبان، اختلالات تلفظی، کاردرمانی جسمی اختلالات ارتوپدیک، کاردرمانی ذهنی اختلالات اتیسم، کاردرمانی جسمی اختلالات نورولوژیک
تهران، تهرانپارس
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger