کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (خیابان دماوند)
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (خیابان دماوند)
زمینه‌های کاری: ماساز درمانی، کم توانی ذهنی، اتیسم، کم شنوایی، اختلال صوت
تهران، پیروزی
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger