گفتاردرمانی ، کاردرمانی و روانشناسی نگاه نوین (شرق تهران)
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و روانشناسی نگاه نوین (شرق تهران)
زمینه‌های کاری: مشاوره رفتاری و تحصیلی توسط روانشناسان متخصص، ضربه مغزی، مشکلات تلفظ، اتیسم، tdcs
تهران، پیروزی
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (شرق تهران)
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (شرق تهران)
زمینه‌های کاری: ماساز درمانی، کم توانی ذهنی، اتیسم، کم شنوایی، اختلال صوت
تهران، پیروزی
کاردرمانی و گفتاردرمانی دکتر حسینی سیانکی (شعبه شرق)
کاردرمانی و گفتاردرمانی دکتر حسینی سیانکی (شعبه شرق)
زمینه‌های کاری: کار درمانی حسی، آب درمانی، انواع تست های هوش، کار درمانی درکی حرکتی، گفتار درمانی
تهران، -
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger