کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (تهرانپارس)
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (تهرانپارس)
زمینه‌های کاری: ماساز درمانی، کم توانی ذهنی، اتیسم، کم شنوایی، اختلال صوت
تهران، پیروزی
مرکز تصویربرداری از حنجره( استروبوسکوپی ) روزبه رضایی (تهرانپارس)
مرکز تصویربرداری از حنجره( استروبوسکوپی ) روزبه رضایی (تهرانپارس)
تصویربرداری از حنجره
زمینه‌های کاری: استروبوسکوپی حنجره، عکس برداری از حنجره، ویدئو لارنگوسکوپی، استروبوسکوپی
تهران، تهرانپارس
مرکز تخصصی گفتاردرمانی روزبه رضایی (تهرانپارس)
مرکز تخصصی گفتاردرمانی روزبه رضایی (تهرانپارس)
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: گفتاردرمانی آسیب های ناشی از سکته مغزی، گفتاردرمانی کودکان کم شنوا، لکنت، اختلال بلع در کودکان، اختلالات یادگیری
تهران، تهرانپارس
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( تهرانپارس )
گفتاردرمانی و کاردرمانی امید شرق( تهرانپارس )
زمینه‌های کاری: اتیسم، اختلالات تاخیر در رشد گفتار و زبان، کاردرمانی ذهنی تاخیر ذهنی، اختلالات یادگیری، کاردرمانی جسمی اختلالات ارتوپدیک
تهران، تهرانپارس
گفتاردرمانی - (تهرانپارس)
گفتاردرمانی - (تهرانپارس)
درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: مشکلات شنوایی، لکنت، اتیسم، اختلالات یادگیری، اختلالات ناشی از فلج مغزی
تهران، -
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger