گفتاردرمانی و مرکز تصویر برداری حنجره پایتخت (چهارباغ بالا)
گفتاردرمانی و مرکز تصویر برداری حنجره پایتخت (چهارباغ بالا)
شعبه یک
زمینه‌های کاری: اختلالات حنجره و صدا، بازی درمانی، تست هوش، ضعف در نوشتن، تاخیر در شروع گفتار
اصفهان، خیابان چهارباغ بالا
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger