دکتر سینا فیروزان (قبا)
دکتر سینا فیروزان (قبا)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت emax، پروتز متحرک دندان، بلیچینگ، جراحی ایمپلنت، بازسازی دندان
تهران، شریعتی
دکتر نازنین قبادی
دکتر نازنین قبادی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، سفید کردن دندان، طرح لبخند، اوردنچر، جرمگیری دندان
تهران
دکتر میترا عیسایی (قبا)
دکتر میترا عیسایی (قبا)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، دندانپزشکی زیبایی، ترمیم دندان، بازسازی دندان، سفید کردن دندان
تهران، پاسداران
دکتر مهدی قبادی
دکتر مهدی قبادی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، بروساژ دندان، اوردنچر، فیشور سیلانت، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر گلاره قبادی بیگوند
دکتر گلاره قبادی بیگوند
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، فیشور سیلانت، ترمیم دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، ارتودنسی
تهران
دکتر کورش قبادی
دکتر کورش قبادی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، ایمپلنت، روکش دندان، ونیر کامپوزیت، بروساژ دندان
تهران
دکتر قباد طاهرخانی
دکتر قباد طاهرخانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، جراحی دندان، سفید کردن دندان، ترمیم دندان، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر سعیده قبادیان
دکتر سعیده قبادیان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، بروساژ دندان، دندانپزشکی کودکان، پروتز ثابت دندان، بازسازی دندان
تهران
دکتر زهرا قبادی دانا
دکتر زهرا قبادی دانا
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، اوردنچر، فیشور سیلانت، دندانپزشکی کودکان، فلوراید تراپی
تهران
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger